Training De kracht van het kiezen

Het programma ‘De kracht van het kiezen’ is de vertaling van het Attitudinal Healing programma ‘The Power to Choose’. Het is gebaseerd op de principes en richtlijnen van AH en wordt aangeboden in 12 thema’s, gekoppeld aan specifieke thema’s. De bijeenkomsten van het programma hebben een vaste structuur en werkmateriaal per thema. De werkzaamheid van het programma wordt gemeten met behulp van start- en eindvragen en evaluaties per bijeenkomst.

De training beslaat 2 maal 2 dagen, waarin je kennismaakt met de werking van het programma aan de hand van de thema’s. De training is bedoeld voor mensen die dit specifieke AH-Programma in een groep willen faciliteren.

AH-facilitators die de ‘Facilitatortraining AH (& ECIW)-groepen faciliteren’ hebben gevolgd en als deelnemer hebben meegedaan met de 12-delige workshop ‘De Kracht van het Kiezen’ kunnen deze training volgen. Nadat je de training hebt afgerond kun je het programma gebruiken in je eigen groep.

  • Datum: nog niet bekend
Share