Uitleg Principes & Richtlijnen door Patricia Robinson

Patricia Robinson werkte jarenlang in het eerste, door Jerry Jampolsky opgerichte, Centrum voor Attitudinal Healing in Sausalito. Ze verwerkte haar aantekeningen in een boekje met uitleg over de principes van Attitudinal Healing en het ontstaan van het eerste Centrum.

Hier vind je in PDF de Nederlandse vertaling van dat boekje.

 

Share