Vrede is een keuze

……en dat is maar goed ook. Want stel je voor dat we op anderen moesten wachten om innerlijke gemoedsrust te krijgen! Dan waren we voor altijd slachtoffer van onze omgeving.

Voor wie klaar is met slachtofferschap, kan Attitudinal Healing een uitkomst bieden. Het leert je om, ongeacht je omstandigheden, steeds opnieuw te kiezen voor de innerlijke kracht van kalmte. Hoe je dat doet, is door anders te leren denken. Belangrijke uitgangspunt van AH is dat alles wat we waarnemen, een reflectie is van ons eigen manier van kijken en dús van ons denken.

Alle betekenis die iets voor je heeft, heb jij er zelf aan gegeven. Regen is regen. Zonder verhaal is het alleen maar nat. Een echtscheiding is een echtscheiding. Zonder verhaal zijn het twee mensen die eerst samen, maar nu liever zonder elkaar verder willen. Een ziekte is een ziekte. Zonder verhaal is het iets van het lichaam waarmee we het op dit moment kennelijk moeten doen. Een overlijden is een overlijden. Zonder verhaal is het: hij/zij leefde en nu nog steeds, in mijn hart.

En natuurlijk kunnen die dingen ons beroeren, ontroeren, doen schrikken of tijdelijk ontregelen. En ook met daarmee kunnen we vriendelijk omgaan binnen onszelf en onze innerlijke vrede bewaren. Midden in het innerlijke tumult kunnen we ons door liefde laten leiden.

Spreekt dat je aan en wil je er meer over weten?

Lees dan het boek ‘Meer leven met minder moeite’ van Els Thissen, dat 1 februari uitkomt. Nu al te bestellen!

Dit stukje verscheen ook op het Instagram-account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden.

Gelukkig Nieuwjaar

Alle geluk en voorspoed wens ik je toe, die dit jaar voor jou kan hebben.

Hoe dat er in de praktijk zal uitzien? Het jaar zal brengen wat het brengt en in de regel is dat anders dan wat we daarover van tevoren hadden bedacht.

‘Als ik helder ben, is wat er is, ook wat ik wil’, zegt Byron Katie.
Als ik niet helder ben, stel ik voorwaarden aan hoe het leven zich presenteert aan mij voordat ik bereid ben tot acceptatie.

Het maakt het leven niks uit of je spartelt of protesteert. Een virus laait op of gaat liggen. Het is een koude winter of een zachte. En ook in je persoonlijke leven valt het soms tegen en soms valt het mee. Met situaties. Met werk. Met relaties. Met onze gezondheid. Met onze financiële situatie. Dat was de afgelopen jaren zo en dat zal dit jaar niet anders zijn.

En elk moment zegt het leven daarbij even vriendelijk ‘ja’ tegen jou. Het kan zijn dat je dat ontgaat. Dat je het idee hebt dat het leven je tegenwerkt. Dat het leven je iets voorschotelt dat niet zo zou moeten zijn.

Als je dieper kijkt en helder wordt, kun je zien dat JIJ het bent die ‘nee’ zegt. Die oordelen heeft. Die gelooft dat iets onoverkomelijk is. Die innerlijk stampij maakt.

Wil je dit jaar helemaal anders maken dan alle jaren hiervoor?

Oefen in het oordeelloos in je hart nemen van alles dat voorbij komt dit jaar. Situaties, mensen, relaties, financiële en fysieke omstandigheden… sluit ze allemaal in je hart. En vergeet vooral jezélf niet, precies zoals je bent en met alles wat je ervaart!

Gelukkig Nieuwjaar, waar je ook bent en hoe je situatie ook is.

Bron: https://www.instagram.com/attitudinal.healing.nederland/

Liefde is het antwoord

Ter herinnering aan Gerald G. Jampolsky (1925-2020)

❝ Op de ochtend van mijn 94ste verjaardag begon ik zonder enig ceremonieel aan mijn 95ste levensjaar. Een van de dingen die mijn vrouw Diane en ik elke dag doen als we wakker worden, is onze dankbaarheid uiten voor een nieuwe dag en we spreken dan af om van deze dag de beste en gelukkigste dag van ons leven te maken, ongeacht wat er op ons bordje komt en ongeacht hoe ons lichaam eraan toe is. Naar verluid wordt je geluk voor veertig procent bepaald door de genen en voor vijftien procent door je omstandigheden. Dat betekent dat het voor vijfenveertig procent aan onszelf is om te bepalen hoe gelukkig we wensen te zijn, gebaseerd op ons geloofssysteem en onze houding ten opzichte van het leven.

Mijn ervaringen worden nauwkeurig gevormd door zowel het optimisme als het pessimisme waarmee ik naar de wereld kijk. Ik zal moeten kiezen hoe ik elke dag ervaar. Velen van ons zijn zich er niet van bewust dat we die macht bezitten. Ik blijf regelmatig artikelen schrijven, heb onlangs nog twee boeken gepubliceerd en ben bezig met een derde, ondanks dat ik in mijn negentiger jaren ben. Omdat ik me ervan bewust ben dat iedereen op elke leeftijd een verschil kan maken, wil ik vitaal, creatief en betrokken blijven. Leeftijd hoeft geen beperking te zijn.

Na decennia als psychiater te hebben gewerkt, geloof ik meer dan ooit dat onze zienswijze meer dan wat ook vorm geeft aan onze ervaringen. Ik heb vaak ondervonden dat de belangrijkste taak waar we voor staan voor we werkelijk geluk kunnen ervaren, het veranderen van onze zienswijze is, zodat we onszelf en ieder ander volledig kunnen vergeven.

Kinderen zijn mijn beste leermeesters geweest. Het is kenmerkend voor hen, dat zij niet blijven steken in grieven, zoals volwassenen dat doen en zij zetten zich tamelijk snel over hun boosheid heen, omdat het voor hen geen waarde heeft om erin te blijven hangen. Ik persoonlijk houd een 4-jarig kind in mijzelf springlevend om mezelf te herinneren aan speelsheid, het belang van plezier hebben en lekker gek blijven. Zolang ik dat kind levend houd, houd ik onschuld, verwondering en liefde in mijzelf levend, die ik met anderen kan delen.

Als basis heb ik ervaren dat hoe meer liefde je in elke ontmoeting brengt, des te meer liefde je ontvangt. Na al deze jaren ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat het niet uitmaakt wat de vraag is, het probleem, de ziekte of de pijn, het conflict of de angst; liefde is het antwoord.❞

(𝘑𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘑𝘢𝘮𝘱𝘰𝘭𝘴𝘬𝘺, 𝘰𝘱 94-𝘫𝘢𝘳𝘪𝘨𝘦 𝘭𝘦𝘦𝘧𝘵𝘪𝘫𝘥)


Dit artikel werd (in uitgebreidere versie) recent geplaatst in MIC-magazine 4/21 (klik hier)

Dit stukje verscheen ook op Instagram-account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden.

Wat weet ik van jouw pad?

Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende paden.

We kunnen gemakkelijk denken een ander te kennen, bijvoorbeeld omdat iemand al heel lang meegaat in ons leven. Maar zelfs binnen dezelfde familie heeft iedereen zijn unieke geschiedenis en levenservaringen.

Dus wat kennen we, als we die ander denken te kennen? Onze eigen verzameling unieke ervaringen met die persoon. Die ander kent alleen zichzelf ten diepste. Want zoals niemand om je heen precies weet hoe jij denkt en het leven ervaart, zo weet jij ook niet hoe die ander het leven precies ervaart.

We kennen nooit iemands volledige verhaal. Laat staan dat we zijn of haar pad kunnen beoordelen. Als we denken van wel, zijn we eenvoudig tijdelijk in de war.

Wat een frisse helderheid kan er ontstaan als we beseffen dat we andermans pad helemaal aan de ander kunnen overlaten. We kunnen hen als heel zien en vertrouwen dat zij precies doen wat voor hen passend en aan de orde is.

Ook als het er in onze ogen onbegrijpelijk uitziet, dan nog is dat precies het pad dat de ander moet lopen want hij loopt het.

Kun je het verdragen?

Dit stukje verscheen ook op het Instagram account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH inspiratie vinden.

Liefde vergeeft

Hoe kunnen we ooit werkelijk liefdevollere relaties krijgen als we blijven vasthouden aan schuldverhalen en verwijten jegens anderen? Ze kunnen om de kleinste dingen ontstaan en elke dag opnieuw nabijheid en verbinding in de weg staan. Maar willen we dat?

We denken misschien dat we afhankelijk zijn van het gedrag van anderen, om voor vergeving te kiezen. Zo kunnen we denken dat iemand eerst zijn fout moet inzien, schuld moet bekennen of sorry moet zeggen. Zo lang dat niet gebeurt gebruiken we dat om het vasthouden aan onze grieven te rechtvaardigen. Soms kunnen we uren, dagen, en soms zelfs jaren wachten op een sorry…. en al die tijd lijden we zelf het meest omdat we een barrière hebben opgeworpen voor het ervaren van liefde in ons leven.

Het goede nieuws is, dat we helemaal niet afhankelijk zijn van de ander. We zijn volkomen vrij om te vergeven en weer vrij van de barrière te worden die we zelf hebben opgeworpen. Zou je dat niet het liefste wensen voor jezelf?

Je hoeft alleen maar een ogenblik bereid te zijn om door de ogen van liefde te kijken naar wat er voorviel. Als we met liefde kijken, met vergevingsgezinde ogen, zien we alles anders. Voor liefde bestaat geen onvergeeflijkheid, hooguit een ongeluk, een vergissing, of gedrag voortkomend uit angst en verwarring.

Het ego in ons kan hevig protesteren tegen dit gegeven, maar doen we zelf nooit onhandige dingen? Vergissen we ons nooit? Hebben we nooit dingen gedaan waar we ons voor schamen?

Ook daar mag je met vergevingsgezinde ogen naar kijken.

Vrij zijn om weer lief te hebben.. gun jij jezelf dat?

Dit stukje verscheen ook op het Instagram account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden

De vindplaats van vrede

Vrede bevindt zich niet in de toekomst, als de situatie beter is geworden. Vrede bevindt zich niet in maatregelen, de ene of de andere. Vrede wordt niet bereikt door het volgende flintertje informatie, waarvan we nooit weten of het precies klopt en ook niet hoe het precies in een grotere context past. Vrede ontstaat niet als je gelijk krijgt of als er aan je wensen wordt voldaan in het leven. Elke vrede die we op zulke plekken of in de toekomst zoeken bestaat niet, of slechts van zeer korte duur.

De vindplaats van vrede is van binnen. Midden in het oog van de orkaan van gedachten en emoties die getriggerd kunnen worden. We kunnen leren om in dat stille oog te blijven ondanks dat dingen ons raken. En met die houding nodigen we anderen uit tot vrede.

Dat doen we door bijvoorbeeld de angst van mensen te zien waarvanuit ze zich boos of aanvallend opstellen. En zelf uit die valkuil te blijven van de (tegen)aanval.

Ook als we anders over bepaalde kwesties denken kan dat worden benaderd met luisterbereidheid en compassie. Uiteraard betekent dat niet dat we er door die benadering hetzelfde over gaan dénken. Maar het kan wel een ontmoeting van hart tot hart creëren die deze verschillen overstijgt.

Het is een keuze, om zo met onszelf en anderen om te gaan. Het is een keuze, om voor een vredevolle houding te kiezen van binnen. En het is een keuze om daarmee steeds te oefenen, ook in roerige tijden.

Wat heb je te verliezen?

En voel je vrij!

Dit stukje verscheen ook op Instagram-account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden.

Achter verdeeldheid straalt de eenheid

Oordelen, meningen, bewijzen, tegenargumenten, elkaar proberen te overtuigen…, het komt in én tussen de beste families en gemeenschappen voor en het is van alle tijden.

Het is een van de favoriete spelen van het ego, dat uit is op de ervaring van verdeeldheid. Overal ter wereld kunnen we de gevolgen daarvan terugzien. Wat onze oordelen en meningen weer gemakkelijk kan versterken.

Verdeeldheid bestaat echter uitsluitend in ons denken en nooit in waarheid. Je hoort altijd gewoon bij de hele mensheid. En iedereen die jij liever niet ziet, of waar je het niet mee eens bent, hoort bij diezelfde mensheid. De vraag is: wíl jij erbij horen?

Wil jij, in alle vrijheid en precies zoals jij je leven leeft, bij alle mensen op de hele wereld horen? Bij mensen die (jouw) regels volgen en bij hen die dat niet doen? Bij jouw vrienden en/of familie en bij de mensen daarbuiten? Bij de mensen die het ene geloven en bij mensen die het andere geloven? Bij mensen die het denken te weten en bij de mensen die het nog beter denken te weten? Bij mensen die vallen en bij mensen die opstaan? Bij mensen die helder zijn en bij mensen die verward zijn? Bij hen die wij als dader zien en bij hen die wij als slachtoffer zien? In ons land en ook daarbuiten? Wil jij, kortom, bij alle mensen van de hele wereld horen?

Nee?

Ja?

Voel je vrij, het enige dat verandert is je beleving.

Dit stukje verscheen ook op het Instagram-account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden.

Vriendelijkheid verveelt nooit

‘Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld!’, schreef Anne Frank in haar dagboek.

En dat begint natuurlijk met onze innerlijke wereld. Met vriendelijkheid bijvoorbeeld. Het klinkt zo alledaags, maar het is als zonlicht dat zelfs de moeilijkste dag wat lichter kan kleuren.

Vriendelijkheid is nooit te veel en het verveelt nooit. Het is altijd mogelijk en het heeft alleen maar aangename bijwerkingen. De voorraad ervan blijkt ook nog eens eindeloos te zijn: hoe meer vriendelijkheid je toelaat in je hart, hoe meer de bron daarvan in jou gaat stromen.

Vriendelijkheid heeft overigens niets te maken met pleasegedrag of je aanpassen waar je dat niet wilt, want dat is niet vriendelijk naar jezelf. Maar elke boodschap, ook een ‘nee dank je’ kan vriendelijk zijn.

Wil je gelukkig(er) zijn? Alleen jíj gaat over de jouw innerlijke wereld!

Dit stukje verscheen ook op Instagram-account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden.

Jouw beste antwoord

Wat is er nu, op dit moment, het meest passend voor mij?

Deze liefdevolle vraag aan jezelf pint je nergens op vast, het definieert je niet, het vraagt geen prestatie van je en er zit geen ‘moeten’ in. Er is alleen maar de zachte uitnodiging van dit moment, om ‘ja’ te zeggen tegen wat zich nu in jou manifesteert en daar vriendelijk mee om te gaan. En het houdt alle mogelijkheden open dat dat op een ander moment weer anders kan zijn.

Deze vraag brengt je in contact met jouw innerlijke leiding, met jouw diepste (eigen)wijsheid.

Die wijsheid kan zich nooit ergens anders laten horen dan hier in dit NU, en is nooit in iemand anders te horen dan in jouzelf. Want iedereen is expert in zijn eigen leven en ervaart het leven vanuit zjin eigen unieke achtergrond en persoonlijkheid.

Niemand kent jou zoals jij!

Wat is er nu, hier in dit moment, het meest passend voor jou?

En wil je daar vriendelijk voor zijn?


Dit stukje verscheen ook op Instagram-account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden.

Oordelen? Lekker makkelijk!

Oordelen, gemakkelijk en effectief: het maakt een eind aan al je twijfels.

Heeft iemand andere normen en waarden dan jij? Vinden ze andere dingen belangrijk in hun leven? Kun je hun keuze niet volgen? Ben je niet zeker van hun bedoelingen?

Pfffff, wat complex en vermoeiend allemaal! Bovendien, als je niet oppast, een recept voor onnodige zelftwijfel. Gelukkig is hulp voorhanden: één stevig oordeel en het leven is weer overzichtelijk!

Want: met een oordeel in mijn kop, weet ik zeker dat ík klop! Dat ik het dan moet doen met een overvloed aan domme of irritante mensen om me heen, is wel een héél zwaar leven, maar daar doe ik het dan mee. Ik heb tenmínste mijn gelijk als houvast.

Toch liever geluk, dan gelijk? Lastig hoor, weet je het zeker? Zonder oordelen schijn je stukken verder te kunnen komen op dat vlak. Je moet het zelf weten natuurlijk.

Dit stukje verscheen ook op Instagram-account van de stichting. Dagelijks kun je daar wat AH-inspiratie vinden.

Schoensticker vergeving

Over de hele wereld heeft Jerry Jampolsky het gedachtegoed van Attitudinal Healing onderwezen en zijn er mensen geraakt door zijn eenvoudige boodschap dat we altijd kunnen kiezen voor innerlijke vrede. Dat we kunnen vergeven in plaats van veroordelen. En dat we daarmee de meest krachtige invloed kunnen uitoefenen op ons leven die maar denkbaar is.

We kunnen niet vaak genoeg herinnerd worden aan deze kracht in ons. Reminders kunnen daarbij behulpzaam zijn: post-it notes, een pop up in je telefoon, in je agenda, iets aan de muur, een sieraad, een foto.
Op welke manier herinner jij jezelf aan de mindset die nodig is voor de kracht van innerlijke vrede?

De generaal op deze foto heeft stickers in zijn schoenen met daarop in het Engels: ‘Laat elke stap er een van vergeving zijn’. Deze stickers werden jarenlang uitgedeeld bij de internationale trainingen van AH, die deze generaal kennelijk bij Jerry heeft gevolgd. Want ja, overal, ook in het leger, zijn we gebaat bij innerlijke vrede.

Wil jij ook dat elke stap er een van vergeving is? En wil jij daar ook elke dag op deze originele wijze aan worden herinnerd, telkens als je je schoenen aantrekt? Dan is dit je kans!

Print het bestelformulier, vul het daarna in en stuur het op zoals aangegeven om jouw gratis schoenstickers te bestellen.

Vrede kun je leren

Vrede is niet de afwezigheid van lawaai of moeilijkheden, maar een staat van kalmte in je hart temidden hiervan.

Dat is geen zoetsappig ideaal, maar een krachtige staat van zijn, die zelfs in de moeilijkste omstandigheden beoefend kan worden en vruchten afwerpt. Nelson Mandela schreef hierover vanuit zijn cel op Robbeneiland: “Als gevangenisstraf iets biedt, dan is het de gelegenheid om dagelijks stil te staan bij je gedrag, het slechte te overwinnen en al het goede dat je in je hebt, verder te ontwikkelen. Maar je kunt niet ver komen in dergelijke dingen zonder oprechte introspectie en toewijding.”

We kunnen gemakkelijk denken: maar als mijn situatie verandert, ben ik vanzelf in vrede. Dat kan tijdelijk zo zijn, maar de stabiele innerlijke vrede (die we met Attitudinal Healing willen leren), gaat veel dieper dan dat. Het gaat om mindset die bepalend is voor hoe we ons leven beleven, ook in moeilijke tijden. Het beïnvloedt onze kwaliteit van leven, hoe onze levenssituatie ook is.

Het leren van vrede heeft dagelijkse toewijding nodig. Maar als we deze krachtige staat van zijn ons eigen willen maken, mag dat dan tenminste dezelfde dagelijkse toewijding en aandacht krijgen als onze lichamelijke gezondheid en hygiëne? Tandenpoetsen doen we ten slotte ook elke dag.

Dit stukje is verscheen eerder op het Instagram account van de stichting. Daar kun je dagelijks wat AH inspiratie vinden.

‘De keuze’ van Edith Eva Eger

Een indringend boek over rouw, vergeving en verder gaan. Nog niet gelezen? Zeker doen!
Kijk en luister ook naar haar op Youtube en laat je inspireren door deze erudiete vrouw.

‘Ik hou van mij’ van Harrie Jekkers

Een van mijn favoriete liedjes en blijvend actueel…

Liefde is de brug

‘Liefde is de brug tussen jou en al het andere’ zegt Rumi. Hij herinnert ons eraan dat de enige manier om ons verbonden te voelen met de wereld en mensen om ons heen, onze eigen liefde is. De liefde die we in essentie zijn.

Vaak lijkt die brug bij ons een soort ophaalbrug te zijn: zodra we onze eigen kern van liefde of die van een ander vergeten, gaat de ophaalbrug omhoog en zijn we ‘veilig’. Omgeven door een slotgracht vol met onze oordelen. We halen opgelucht adem dat wij ons hebben afgescheiden, niets met die ander(en) te maken hebben en niet zo zijn zoals zíj. We voelen ons gerechtvaardigd in onze mening. De prijs die we er echter voor betalen is onverbondenheid, een gevoel van ‘los staan’ in het leven.

Brengen we de bereidwilligheid op om onszelf eraan te herinneren dat een ieders essentie liefde is (het 1ste principe van AH), dan zouden we kunnen overwegen de ophaalbrug naar beneden te laten. Je ziet dan de oordelen eindeloos in rondjes stromen in de slotgracht, maar besluit er niets mee te doen en de brug te laten zakken. Je zegt ‘ja’ tegen het leven, ‘ja’ tegen de ander, ‘ja’ tegen jezelf. Ja, ook jij bent een deel van het geheel, gemaakt uit dezelfde essentie als ik, en dáárin zijn we onverbrekelijk verbonden.

Ook dan hoeven we niet bij de ander op de koffie te gaan. Je kunt ‘ja’ zeggen tegen de ander, en een onschuldig ‘nee’ tegen samen koffie drinken omdat je voorkeur anders is. Je hart kan daarbij gewoon open blijven. Voel je vrij want dat ben je!

  Dit stukje verscheen eerder op het Instagram-account van de stichting. Dagelijks wordt daar een post geplaatst die verband houdt met Attitudinal Healing.

‘Ik heb een heel zwaar leven’ van Brigitte Kaandorp

Een van mijn favoriete filmpjes op YouTube is dat van Brigitte Kaandorp ‘Ik heb een heel zwaar leven’. Toen ik dit liedje voor het eerst hoorde heb ik ontzettend hartelijk moeten lachen.

Ik hoop dat je jezelf gunt om er ook hartelijk om te lachen.

En dank je wel Brigitte Kaandorp dat je zo mooi en humoristisch verwoord wat we allemaal wel eens denken.

Onverwachtse uitnodiging

Op een muur van een huis in Antwerpen waar ik toevallig langsliep stond een gedicht. Handgeschreven in krijt, of was het witte verf? Het raakte mij, 18 lentes jong, diep in mijn hart. Ik wilde weten wie het had geschreven. Wie was deze mens, die verwoordde waar mijn hart naar verlangde? Ik weet het nog steeds niet, maar ik schreef het gedicht over in mijn agenda en draag het sindsdien bij mij, al 30 jaar lang.

Het blaadje is vergeeld en de randjes verfrommeld en het is vast al eens overgeschreven op een nieuw papiertje, maar het hoort daar, in mijn dagelijkse notitieboek, om me te herinneren aan onze keuzemogelijkheid voor een open hart en de waarde van vriendelijkheid. Van die hartelijkheid een dagelijkse oefening maken, leek me op dat moment als jong mens het hoogste doel van het leven.

En dat gevoel is gebleven, dwars door alle tumult van het leven heen. Het bracht me op het pad van liefde en van Attitudinal Healing. Ik ben de schrijver van het gedicht dankbaar voor deze vonk van inspiratie en het lef dit op een muur te schrijven! Midden in de bruisende stad van Belgische biertjes en gezelligheid en straatmuzikanten, heel onverwachts, dit moment:

 Wij zijn hier niet blijvend
 we zijn transit 

Een voor een drinken we
de laatste beker

 De meesten van ons
beseffen dit niet

 Daarna lopen we over onze laatste brug

 Kom,
laten we elkaar leren kennen

 Laten we het onszelf
makkelijk maken

 laten we liefhebben
en onszelf geliefd maken

 de aarde is tenslotte
niemands erfenis

Principe 3 van Attitudinal Healing

Principe 3 toegelicht door Els Thissen

Herinneringen aan Jerry Jampolsky

Interview met Els Thissen ter nagedachtenis aan Jerry Jampolsky, de grondlegger van Attitudinal Healing.

Principe 2 van Attitudinal Healing

Principe 2 toegelicht door Els Thissen

Deel je AH verhaal

Wil jij jouw verhaal over Attitudinal Healing delen en meehelpen om Attitudinal Healing wereldwijd op de kaart te zetten?

Schrijf dan je verhaal en stuur het voor eind oktober naar https://greatnonprofits.org/reviews/write/attitudinal-healing-international

If you and your center members have benefitted from Attitudinal Healing, then help us tell the world! Stories of your AH experience will help us make an even bigger impact in our global community. GreatNonprofits – the #1 source of nonprofit stories and feedback – is honoring highly regarded nonprofits with their 2020 Top-Rated List. Won’t you help us raise visibility for our work by posting a brief story of your experience with us? All content will be visible to potential donors and volunteers. It’s easy and only takes 3 minutes! Go here to get started! https://greatnonprofits.org/reviews/write/attitudinal-healing-international

Your Latest Top-Rated Awards Campaign Numbers
GreatNonprofits Top-Rated Awards ATTITUDINAL HEALING INTERNATIONAL, You have 1 month 30 days left to be a 2020 Top-Rated Nonprofit! Get the 2020 Top-Rated Nonprofit Badge. Gather 10 positive reviews by October 31st to gain your place on the Top-Rated Nonprofit List.

De sleutel voor vredige relaties

We kunnen niet vasthouden aan grieven en tegelijkertijd vrede ervaren.

Vrede en liefde zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

We kunnen schuld en liefde, of schuld en vrede niet tegelijkertijd ervaren omdat innerlijke vrede enkel ervaren kan worden in het huidige moment.

Om liefdevolle relaties te hebben, met elkaar maar ook met iedereen die we ontmoeten, dienen we een voortdurende bereidheid te hebben om, wat er in het verleden is gebeurd, los te laten en de andere persoon te zien in het licht van het huidige moment.

Mogen wij ons herinneren dat het ervaren van liefde en vrede in het NU, de sleutel is tot liefdevolle en vredige relaties in de toekomst.

Liefde en vrede,

Jerry en Diane

Karen Drucker zingt …

I can see peace instead of this…

Film Imaginary Walls

Deze film gaat over de Racial Healing Circles die het echtpaar Kokomon en Aeeshah organiseren in hun Attitudinal Healing Center in Oakland, California.

https://www.imaginarywallsfilm.com/

Om te overwegen

Om te overwegen …

Neem alles en iedereen oordeelloos in je hart
 

Als jij je afvraagt wat je kunt doen in deze tijden van Corona is mijn antwoord:

… neem alles en iedereen oordeelloos in je hart …

Neem de bange mensen in je hart, de eigenwijzen, de rustigen, de zieken, de doden, de opstandigen, de behulpzamen, de dokters, verpleegsters en verplegers, de verzorgenden, de politie, de ambulance-mensen, de brandweer, de schoonmakers, de mensen die dagelijks thuis zijn, thuis werken of naar hun werk gaan, de mensen die hun baan verliezen of hebben verloren, de mensen met kleine en grote bedrijven, de mensen hier en in andere landen, de mensen wereldwijd. Alle mensen die je kent en die je niet kent.

Als je wat wilt doen en je weet niet wat,

… neem alles en iedereen oordeelloos in je hart …

In het oordeelloze vind je rust en vrede, verbinding met iedereen, totale compassie en een diep innerlijk begrip voor alle verschijningsvormen in deze wereld. Het geeft jou innerlijke vrede en een gevoel van diepe verbinding en vriendschap met al wat leeft en is.

AH en COVID-19

Hier de vertaling van de brief van Lee Jampolsky

Attitudinal Healing en COVID-19

door Lee Jampolsky, PH.D.

met Gerald Jampolsky, M.D. en Diane Cirincione-Jampolsky, PH.D.

Vertaling: Nicole Renet, m.m.v. Els Thissen

 “Voor de mensheid kan angst het meest kwaadaardige en schadelijke virus zijn.” 
Gerald Jampolsky, M.D.

Bovenstaande quote is van mijn 95-jarige vader, Dr. Jerry Jampolsky. Hij heeft drie oorlogen meegemaakt en is, bijna 70 jaar geleden in Stanford, opgeleid als psychiater. Hij ontving de afgelopen jaren de American Medical Association Excellence in Medicine, Pride in the Profession Award en de World Health Organization (WHO) 60th Anniversary Award.

Hoe zijn levenswerk jou kan helpen om de huidige COVID-19 crisis met innerlijke helderheid (mindfull) te doorstaan, wil ik hier met je delen. Via FaceTime hebben mijn vader, Diane en ik gesproken over hun jarenlange werk met Attitudinal Healing voor mensen met levensbedreigende ziektes en trauma in meer dan 60 landen. Dit is een weerslag van ons gesprek, aangevuld met reflecties vanuit mijn ervaringen met de Gezondheidspsychologie. Om je in deze uitdagende tijd te inspireren citeer ik ook uit mijn vaders boeken.

“Angst brengt geen positieve verandering teweeg, en het is altijd een vergissing om angst te veroorzaken in een poging anderen te helpen.”  Gerald Jampolsky, M.D.

Zoals vaak beschreven verzwakken langdurige stress, angst en zorgen ons immuunsysteem. Met het Coronavirus is het van belang om, naast de feitelijke voorzorgsmaatregelen, alert te zijn op emotionele reacties die ons kunnen verzwakken. De basis van Attitudinal Healing, gegrondvest door mijn vader, is het geloof in het buitengewone vermogen van gewone mensen om elkaar te kunnen helpen, en het idee dat we de kracht hebben om op elk moment onze houding te kiezen, ongeacht de omstandigheden.

Onze gedachten, houding en oordelen als reactie op COVID-19 kunnen stress vergroten en als gevolg daarvan ons vermogen om gezond te blijven doen afnemen. Tijdens deze crisis, helpt Attitudinal Healing ons niet alleen om met angst om te gaan; het helpt ons om betere mensen te worden en meer bewust te worden van onze onderlinge connectie.

“We kunnen ons bewustzijn van het nu uitbreiden, en de angst in onze geest oplossen.”         Gerald Jampolsky, M.D.

Te midden van COVID-19 neem ik mij iedere ochtend voor om, in plaats van angst, meer liefde in mijn leven en de wereld te brengen. Ik breng mezelf in herinnering dat, ook in de donkerste tijden van de geschiedenis, er altijd mensen zijn die ervoor kiezen om vanuit liefde en compassie te handelen en de nadruk leggen op wat ze kunnen geven in die nijpende omstandigheden. Mensen zoals mijn vader leren ons dat we, oog in oog met ziekte en dood, lijden kunnen verminderen. En dat we er zelfs momenten van schoonheid en verbinding in kunnen vinden. Laten zij een inspiratie voor ons zijn. Laat dit een oproep zijn om angst te zien als een vraag om heelheid te ervaren, krachtiger te zijn en een groter goed te dienen.

“Juist beschouwd kan angst gezien worden als een uitnodiging van onze geest om vrijheid (nog meer) te verinnerlijken. We worden niet opgeroepen om weg te rennen van gevaar, maar in de richting te gaan van wat werkelijke veiligheid biedt. En er is een wereld van verschil tussen die twee richtingen.”  Gerald Jampolsky, M.D.

Mijn vader heeft zijn leven gewijd aan het helpen van anderen door vergelijkbare uitdagingen zoals waar we nu voorstaan. Van AIDS tot kinderen met levensbedreigende ziektes, volksgezondheid tot daklozen, ziekenhuizen tot gevangenissen, oorlog tot racisme, Attitudinal Healing heeft geholpen; het is een in verschillende culturen toepasbare, helende methode gebaseerd op het geloof dat niet mensen of omstandigheden buiten onszelf de oorzaak van ons ongemak zijn. In tegendeel, het zijn onze gedachten, opvattingen en oordelen over wat er gebeurt, die ons lijden veroorzaken.

Als we niet innerlijk helder (mindfull, oplettend op onze gedachten, opvattingen, en oordelen) zijn, kan angst en ongerustheid over COVID-19 ons verscheuren en zelfs het risico op infectie verhogen. Er is een andere manier, een die ons verbindt zoals nooit tevoren: de gerichtheid om liefde en compassie te geven en ontvangen gedurende deze zeer uitdagende tijd.

“Het is nodig om je regelmatig te verbinden met een specifiek doel, zelfs als de middelen om het doel te bereiken niet meteen voor de hand liggen. Dit is een omdraaiing van de gehanteerde logica in de wereld, en kan worden gezien als ‘de wagen voor het paard spannen’.”  Gerald Jampolsky, M.D.

Wijlen Len Brutacoa vatte zijn ervaring van Attitudinal Healing samen op een manier die ik niet beter kan verwoorden:

Het bijzondere is dat we iedere dag een keuze hebben in de houding, die we voor die dag willen omarmen… Ik ben ervan overtuigd dat het leven voor 10 % bestaat uit wat ons overkomt en 90 % uit hoe we hierop reageren. En dat geldt voor iedereen.”

En zo is het ook met COVID-19; 90 % van waar we eindigen – persoonlijk en wereldwijd – zal het resultaat zijn van onze reacties de komende maanden, gebaseerd op onze houding.

Hieronder heb ik de 12 Principes van Attitudinal Healing ingepast, om ons te helpen in een richting te bewegen, waarin we bijdragen aan heling, leed verzachten, en een positief verschil maken in ons leven en wereldwijd, tijdens deze uitdagende tijd.
De originele principes staan dik gedrukt.

1. Gebruik de tijd die je thuis of in quarantaine bent om te reflecteren op wat werkelijk voor jou telt. Zit eens per uur stil en adem diep in en uit, jezelf eraan herinnerend dat de kern van ons wezen liefde is.

“Veiligheid komt met ‘We kunnen’. We kunnen altijd kiezen tussen dat wat het leven bevestigt [liefde] en dat wat het ontkent [angst].”  Gerald Jampolsky, M.D.

2. In de onzekerheid omtrent het Coronavirus adviseren experts om kalm te blijven. Slechts enkelen van ons weten hoe dat te doen. De sleutel om kalm te zijn is oplettend te blijven op onze kern waarin gezondheid en heling gegrondvest zijn: gezondheid is innerlijke vrede, genezen is angst laten varen

“Vrij zijn van angst vereist maar een ding: een doel dat in zichzelf niet angstig is.”   Gerald Jampolsky, M.D.

3. Doe je best om, ook als anderen ongerust zijn, blijheid te vinden in waar jij op dat moment bent, met anderen of alleen en weet: geven en ontvangen zijn in wezen één.

“Door onze bereidwilligheid om anderen te helpen kunnen we leren om gelukkig, in plaats van depressief te zijn.”  Gerald Jampolsky, M.D.

4. Plaats bezorgdheid in perspectief door je te herinneren: we kunnen het verleden en de toekomst loslaten. Als er gevaar is zonder een duidelijke oplossing kijkt een deel van ons brein vooruit, om te voorkomen dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Ofschoon dit een voordeel kan hebben, is het zaak je ook te herinneren om in het nu te zijn en hoe we elkaar vandaag kunnen helpen.

“Ware genezing is een verandering in het hart, niet een verandering van omstandigheden, al kan het daarmee samengaan.”  Gerald Jampolsky, M.D.

5. Onthoud, ook in de chaos van de COVID-19 crisis, nu is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

“In de gerichtheid op geven, ontvangen we tegelijkertijd omdat onze persoonlijke angsten beginnen te verdwijnen uit onze gedachten. Als we herkennen dat wat in het hoogste belang van iedereen is ook in ons belang is, krijgen we innerlijke rust, al is het maar even, omdat we op dat moment onze persoonlijke hel achter ons hebben gelaten.”  Gerald Jampolsky, M.D

6. Wat er nu gebeurt in verband met COVID-19 is, in onze tijd, ongekend en de spanningen lopen hoog op. Onthoudt, we kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.

“Liefde zelf blijft constant… Ben meester over je innerlijke houding, dan zul je een krachtig leven leiden.”  Gerald Jampolsky, M.D.

7. Nu we met deze crisis geconfronteerd worden kan het zijn dat we focussen op schuld en fouten en zo afscheiding veroorzaken. In plaats daarvan kunnen we liefde zien in plaats van fouten, die eenheid en een basis voor samenwerking creëert om tot een oplossing te komen.

“Er is geen enkele gedachte die ons niet ergens naar toe leidt. Dat is waarom we onze denkgeest niet in een toestand van angst moeten achterlaten, als we richting gezondheid en vrede wensen te gaan.”  Gerald Jampolsky, M.D.

8. Te veel blootstelling aan nieuws en sociale media kan slapeloze nachten en gespannen dagen veroorzaken. Neem elke dag de tijd om jezelf eraan te herinneren, dat we er bewust voor kunnen voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook buiten ons gebeurt.

“Het zijn niet mensen of omstandigheden die ons overstuur maken. Wij zijn geen slachtoffer van de wereld die wij zien. Integendeel, wat ons conflict en ongemak bezorgt zijn onze eigen gedachten over mensen en omstandigheden.”   Gerald Jampolsky, M.D.

9. In deze onzekere tijd is het belangrijk om te onthouden dat we hier zijn om de kracht van liefde en compassie te leren. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar op dit pad.

“Als we een ander helpen, ervaren we geen angst… De essentie van Attitudinal Healing is het corrigeren van de misvatting dat we van elkaar afgescheiden zijn.”  Gerald Jampolsky, M.D.

10. Slechts enkelen hebben met blijvend succes een doel behaald zonder het zich eerst in gedachten voor te stellen. Angst wordt uitvergroot als we ons blindstaren op slecht-nieuws-berichten, of als we toestaan dat angst en hebzucht van anderen onze gedachten domineren. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten en met de kracht van onze verbeelding deze crisis doorstaan.

“Door het omscholen van ons denken kunnen we leren om positief gerichte beelden te gebruiken. Positief gerichte voorstellingen zorgen ervoor dat we positieve, liefdevolle beelden in ons denken(mind) ontwikkelen.”  Gerald Jampolsky, M.D.

11. In het besef dat mensen sterven aan COVID-19, staan we oog in oog met vragen en angsten over onze eigen sterfelijkheid. Bezin jezelf elke dag op het volgende: omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

“Zou het niet zinvoller zijn als we onze levens in het perspectief van wat geen begin en geen einde heeft zouden plaatsen… Alleen Liefde past in deze definitie van eeuwig.”  Gerald Jampolsky, M.D.

12. Het is belangrijk om te weten hoe we onszelf fysiek kunnen beschermen tegen het Coronavirus. Hoe we geestelijk hierop reageren is net zo belangrijk, inclusief op mogelijke negatieve reacties van anderen. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden óf een beroep doen op liefde.

“We drukken altijd óf Liefde óf angst uit. Angst is in wezen een roep om hulp, en daarom een vraag om Liefde.”  Gerald Jampolsky, M.D.

——————————————————————————————————————- Ter afsluiting: ik ben zeer dankbaar voor mijn vaders lessen. Hij heeft ons laten zien dat het mogelijk is om er in ons dagelijks leven naar te streven om meer vanuit liefde te leven en minder vanuit angst, en te vertrouwen op het diepzinnige resultaat daarvan. Van hieruit kunnen we omgaan met deze ongekende crisis.

Als angst en twijfel grip op je krijgen herinner jezelf er dan aan dat je je in een toekomst projecteert, vol met mogelijke catastrofes en jij jezelf bang maakt. Stel jezelf in plaats daarvan de vraag; “hoe is het nu?” Als we onszelf er dan aan herinneren dat nu het enige moment is dat er is en ertoe doet, wordt ons doel en wat te doen vanzelf duidelijk. Het is waar dat er met COVID-19 echte fysieke gevaren op de loer liggen. Maar zelfs nu zijn er kansen om lief te hebben, te geven en dankbaar te zijn dat we leven, op dit moment, en dat we tederheid kunnen geven en ontvangen en, wat er het meeste toe doet, om lief te hebben.

“We kunnen leren van alle situaties waar we nu mee te maken hebben, hoe onwenselijk ze in het begin ook lijken te zijn.”  Gerald Jampolsky, M.D.