Boek AH & ECIW

Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen; meer leven met minder moeite

Kies je voor geluk of kies je voor gelijk?

Je ware aard is liefde, innerlijke vrede is de ervaring die daarbij hoort

Attitudinal Healing (AH) geeft handvatten voor het kunnen ervaren van innerlijke vrede, waardoor we beter kunnen omgaan met de tegenslagen in het leven. Een cursus in wonderen (ECIW of De Cursus) is het boek dat eenzelfde doel beoogt: vanuit innerlijke rust soepeler omgaan met de dagelijkse gebeurtenissen. Beide hebben dezelfde krachtige boodschap: genees van alle pijn door te vergeven, kies voor geluk in plaats van gelijk, herken je heelheid en je essentie.

Els Thissen werk al meer dan dertig jaar met zowel de Cursus als Attitudinal Healing. In dit boek laat zij zien hoe wij de lessen van ECIW en AH kunnen gebruiken om onze triggers te temmen en onze egopatronen te doorbreken. Attitudinal Healing kent 12 principes die we onszelf ieder moment van de dag in herinnering kunnen brengen. Ook zijn er 10 richtlijnen voor het werken in groepen. Basale grootheden als oordeelloos luisteren en delen, erop vertrouwen dat iedereen zijn eigen antwoorden kent, vergeven en de onschuld in alle relaties (terug)brengen, komen uitgebreid aan de orde bij de bespreking van de principes van Attitudinal Healing. De vragen, oefeningen, voorbeelden en toelichting op teksten uit ECIW zorgen voor verdieping. Door het gedachtegoed toe te passen leren we contact te maken met een andere attitude van met de dingen omgaan. Die attitude is in liefde en eenheid gegrondvest.

Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen; meer leven met minder moeite, geschreven door Els Thissen, verschijnt op 1 februari 2022 en kost €22,50 (excl. verzendkosten)

Je kunt het boek bestellen bij Els Thissen, bij AnkhHermes, of bij de boekwinkel.

Engelstalige versie boek AH & ECIW

Vanaf december 2023 is van het boek een Engelse vertaling verkrijgbaar met de titel: Attitudinal Healing and a Course in Miracles – Effortless Living. Bestellen is mogelijk via Amazon.nl of Amazon.com 

Bekijk hieronder het filmpje waarin Trish Ellis van AH International Els Thissen interviewt over het tot stand komen van het Engelstalige boek.


Onder leiding van Loes Thissen een gesprek over de toepasbaarheid van Attitudinal Healing in het dagelijks leven.

Olette Luitwieler en Els Thissen spreken over de inhoud van het boek en meer.

Recensie over het boek van Els Thissen “Attidudinal Healing  en Een cursus in wonderen.

Ik las Attidudinal Healing en Een cursus in wonderen;  meer leven met minder moeite en kreeg direct het gevoel: het is eigenlijk een hartenkreet om werkelijk te gaan leven van uit het Hart, vanuit dat wat jij in werkelijkheid bent. Ik zou ook kunnen zeggen dat het een kroon is op het werk van Jerry Jampolsky en natuurlijk op het werk van Els zelf, die zo’n kleine dertig jaar vanuit Attitudinal Healing (AH) en Een cursus in wonderen haar inspirerend werk heeft gedaan.

Dit boek laat ook weer zien hoe bewaarheid wordt hoe Jerry Jampolsky met zijn behoefte na het lezen van de cursus, dat er een eenvoudiger weg moet zijn. Want in de afgelopen jaren zijn er wereldwijd honderden groepen met in totaal duizenden deelnemers bezig geweest om vanuit de Principes van Attitudinal Healing weer in contact te komen met hun innerlijke vrede. Daarnaast geeft het boek in zijn opzet duidelijk aan dat er eenduidige relatie is, ofwel een eenheid is met Een cursus in wonderen.

De opzet van het boek is in principe eenvoudig, zo herkennen we ook Els in haar workshops, namelijk gewoon recht door zee en geen poespas. Zonder veel omhaal elk Principe van AH toelichten en daarna de connectie met de cursus maken via citaten en deze weer verhelderen. Vanaf Principe 1 tot en met 12, wordt elk principe toegelicht. Dan volgt er een ‘boodschap van het principe’, gevolgd door vragen en een oefening en nog een voorbeeld. Iedere keer is er de helderheid, waarin elk principe toegesneden wordt naar de essentie waar het principe, ofwel waar de Cursus voor staat, namelijk het loslaten van je oordelen, je vergissingen te doorzien en vergeving toe te passen, feitelijk is de grote essentie wat aangereikt wordt “kies je voor gelijk of voor je geluk”

Na het bespreken van de Principes volgen de 10 Richtlijnen voor het werken in de AH groepen, hierin wordt de rol van facilitators extra belicht, vooral om te benadrukken dat ze geen therapeut of leraar zijn. Dat de facilitator, zoals het woord faciliteren al zegt, de gelegenheid aan de deelnemers van een groep geeft, om met elkaar de principes van AH te bespreken en te gaan voelen en uitwisselen over waarmee je nog niet in vrede kan zijn.

Ik zou het boek door zijn opzet ook een leer- en werkboek kunnen noemen voor alle deelnemers aan de AH groepen, maar eveneens aan de groepen die werken vanuit Een cursus in wonderen. Voor mij is het boek echt een aanrader, waarin je stapsgewijs meegenomen wordt in het ontrafelen van al je zelfveroordelingen en projecties naar de wereld.

Het is een geschenk van Els Thissen aan de wereld en ik raad iedereen aan om dit boek als geschenk aan jezelf of aan een ander, te geven.

De Rijp 23 maart 2022 – Frans Kok

Share