Archive for AH Nederland

Herinneringen aan Jerry Jampolsky

Interview met Els Thissen ter nagedachtenis aan Jerry Jampolsky, de grondlegger van Attitudinal Healing.

Share