Archive for In verband met Corona

Om te overwegen

Om te overwegen …

Neem alles en iedereen oordeelloos in je hart
 

Als jij je afvraagt wat je kunt doen in deze tijden van Corona is mijn antwoord:

… neem alles en iedereen oordeelloos in je hart …

Neem de bange mensen in je hart, de eigenwijzen, de rustigen, de zieken, de doden, de opstandigen, de behulpzamen, de dokters, verpleegsters en verplegers, de verzorgenden, de politie, de ambulance-mensen, de brandweer, de schoonmakers, de mensen die dagelijks thuis zijn, thuis werken of naar hun werk gaan, de mensen die hun baan verliezen of hebben verloren, de mensen met kleine en grote bedrijven, de mensen hier en in andere landen, de mensen wereldwijd. Alle mensen die je kent en die je niet kent.

Als je wat wilt doen en je weet niet wat,

… neem alles en iedereen oordeelloos in je hart …

In het oordeelloze vind je rust en vrede, verbinding met iedereen, totale compassie en een diep innerlijk begrip voor alle verschijningsvormen in deze wereld. Het geeft jou innerlijke vrede en een gevoel van diepe verbinding en vriendschap met al wat leeft en is.

Share

AH en COVID-19

Hier de vertaling van de brief van Lee Jampolsky

Attitudinal Healing en COVID-19

door Lee Jampolsky, PH.D.

met Gerald Jampolsky, M.D. en Diane Cirincione-Jampolsky, PH.D.

Vertaling: Nicole Renet, m.m.v. Els Thissen

 “Voor de mensheid kan angst het meest kwaadaardige en schadelijke virus zijn.” 
Gerald Jampolsky, M.D.

Bovenstaande quote is van mijn 95-jarige vader, Dr. Jerry Jampolsky. Hij heeft drie oorlogen meegemaakt en is, bijna 70 jaar geleden in Stanford, opgeleid als psychiater. Hij ontving de afgelopen jaren de American Medical Association Excellence in Medicine, Pride in the Profession Award en de World Health Organization (WHO) 60th Anniversary Award.

Hoe zijn levenswerk jou kan helpen om de huidige COVID-19 crisis met innerlijke helderheid (mindfull) te doorstaan, wil ik hier met je delen. Via FaceTime hebben mijn vader, Diane en ik gesproken over hun jarenlange werk met Attitudinal Healing voor mensen met levensbedreigende ziektes en trauma in meer dan 60 landen. Dit is een weerslag van ons gesprek, aangevuld met reflecties vanuit mijn ervaringen met de Gezondheidspsychologie. Om je in deze uitdagende tijd te inspireren citeer ik ook uit mijn vaders boeken.

“Angst brengt geen positieve verandering teweeg, en het is altijd een vergissing om angst te veroorzaken in een poging anderen te helpen.”  Gerald Jampolsky, M.D.

Zoals vaak beschreven verzwakken langdurige stress, angst en zorgen ons immuunsysteem. Met het Coronavirus is het van belang om, naast de feitelijke voorzorgsmaatregelen, alert te zijn op emotionele reacties die ons kunnen verzwakken. De basis van Attitudinal Healing, gegrondvest door mijn vader, is het geloof in het buitengewone vermogen van gewone mensen om elkaar te kunnen helpen, en het idee dat we de kracht hebben om op elk moment onze houding te kiezen, ongeacht de omstandigheden.

Onze gedachten, houding en oordelen als reactie op COVID-19 kunnen stress vergroten en als gevolg daarvan ons vermogen om gezond te blijven doen afnemen. Tijdens deze crisis, helpt Attitudinal Healing ons niet alleen om met angst om te gaan; het helpt ons om betere mensen te worden en meer bewust te worden van onze onderlinge connectie.

“We kunnen ons bewustzijn van het nu uitbreiden, en de angst in onze geest oplossen.”         Gerald Jampolsky, M.D.

Te midden van COVID-19 neem ik mij iedere ochtend voor om, in plaats van angst, meer liefde in mijn leven en de wereld te brengen. Ik breng mezelf in herinnering dat, ook in de donkerste tijden van de geschiedenis, er altijd mensen zijn die ervoor kiezen om vanuit liefde en compassie te handelen en de nadruk leggen op wat ze kunnen geven in die nijpende omstandigheden. Mensen zoals mijn vader leren ons dat we, oog in oog met ziekte en dood, lijden kunnen verminderen. En dat we er zelfs momenten van schoonheid en verbinding in kunnen vinden. Laten zij een inspiratie voor ons zijn. Laat dit een oproep zijn om angst te zien als een vraag om heelheid te ervaren, krachtiger te zijn en een groter goed te dienen.

“Juist beschouwd kan angst gezien worden als een uitnodiging van onze geest om vrijheid (nog meer) te verinnerlijken. We worden niet opgeroepen om weg te rennen van gevaar, maar in de richting te gaan van wat werkelijke veiligheid biedt. En er is een wereld van verschil tussen die twee richtingen.”  Gerald Jampolsky, M.D.

Mijn vader heeft zijn leven gewijd aan het helpen van anderen door vergelijkbare uitdagingen zoals waar we nu voorstaan. Van AIDS tot kinderen met levensbedreigende ziektes, volksgezondheid tot daklozen, ziekenhuizen tot gevangenissen, oorlog tot racisme, Attitudinal Healing heeft geholpen; het is een in verschillende culturen toepasbare, helende methode gebaseerd op het geloof dat niet mensen of omstandigheden buiten onszelf de oorzaak van ons ongemak zijn. In tegendeel, het zijn onze gedachten, opvattingen en oordelen over wat er gebeurt, die ons lijden veroorzaken.

Als we niet innerlijk helder (mindfull, oplettend op onze gedachten, opvattingen, en oordelen) zijn, kan angst en ongerustheid over COVID-19 ons verscheuren en zelfs het risico op infectie verhogen. Er is een andere manier, een die ons verbindt zoals nooit tevoren: de gerichtheid om liefde en compassie te geven en ontvangen gedurende deze zeer uitdagende tijd.

“Het is nodig om je regelmatig te verbinden met een specifiek doel, zelfs als de middelen om het doel te bereiken niet meteen voor de hand liggen. Dit is een omdraaiing van de gehanteerde logica in de wereld, en kan worden gezien als ‘de wagen voor het paard spannen’.”  Gerald Jampolsky, M.D.

Wijlen Len Brutacoa vatte zijn ervaring van Attitudinal Healing samen op een manier die ik niet beter kan verwoorden:

Het bijzondere is dat we iedere dag een keuze hebben in de houding, die we voor die dag willen omarmen… Ik ben ervan overtuigd dat het leven voor 10 % bestaat uit wat ons overkomt en 90 % uit hoe we hierop reageren. En dat geldt voor iedereen.”

En zo is het ook met COVID-19; 90 % van waar we eindigen – persoonlijk en wereldwijd – zal het resultaat zijn van onze reacties de komende maanden, gebaseerd op onze houding.

Hieronder heb ik de 12 Principes van Attitudinal Healing ingepast, om ons te helpen in een richting te bewegen, waarin we bijdragen aan heling, leed verzachten, en een positief verschil maken in ons leven en wereldwijd, tijdens deze uitdagende tijd.
De originele principes staan dik gedrukt.

1. Gebruik de tijd die je thuis of in quarantaine bent om te reflecteren op wat werkelijk voor jou telt. Zit eens per uur stil en adem diep in en uit, jezelf eraan herinnerend dat de kern van ons wezen liefde is.

“Veiligheid komt met ‘We kunnen’. We kunnen altijd kiezen tussen dat wat het leven bevestigt [liefde] en dat wat het ontkent [angst].”  Gerald Jampolsky, M.D.

2. In de onzekerheid omtrent het Coronavirus adviseren experts om kalm te blijven. Slechts enkelen van ons weten hoe dat te doen. De sleutel om kalm te zijn is oplettend te blijven op onze kern waarin gezondheid en heling gegrondvest zijn: gezondheid is innerlijke vrede, genezen is angst laten varen

“Vrij zijn van angst vereist maar een ding: een doel dat in zichzelf niet angstig is.”   Gerald Jampolsky, M.D.

3. Doe je best om, ook als anderen ongerust zijn, blijheid te vinden in waar jij op dat moment bent, met anderen of alleen en weet: geven en ontvangen zijn in wezen één.

“Door onze bereidwilligheid om anderen te helpen kunnen we leren om gelukkig, in plaats van depressief te zijn.”  Gerald Jampolsky, M.D.

4. Plaats bezorgdheid in perspectief door je te herinneren: we kunnen het verleden en de toekomst loslaten. Als er gevaar is zonder een duidelijke oplossing kijkt een deel van ons brein vooruit, om te voorkomen dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Ofschoon dit een voordeel kan hebben, is het zaak je ook te herinneren om in het nu te zijn en hoe we elkaar vandaag kunnen helpen.

“Ware genezing is een verandering in het hart, niet een verandering van omstandigheden, al kan het daarmee samengaan.”  Gerald Jampolsky, M.D.

5. Onthoud, ook in de chaos van de COVID-19 crisis, nu is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

“In de gerichtheid op geven, ontvangen we tegelijkertijd omdat onze persoonlijke angsten beginnen te verdwijnen uit onze gedachten. Als we herkennen dat wat in het hoogste belang van iedereen is ook in ons belang is, krijgen we innerlijke rust, al is het maar even, omdat we op dat moment onze persoonlijke hel achter ons hebben gelaten.”  Gerald Jampolsky, M.D

6. Wat er nu gebeurt in verband met COVID-19 is, in onze tijd, ongekend en de spanningen lopen hoog op. Onthoudt, we kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.

“Liefde zelf blijft constant… Ben meester over je innerlijke houding, dan zul je een krachtig leven leiden.”  Gerald Jampolsky, M.D.

7. Nu we met deze crisis geconfronteerd worden kan het zijn dat we focussen op schuld en fouten en zo afscheiding veroorzaken. In plaats daarvan kunnen we liefde zien in plaats van fouten, die eenheid en een basis voor samenwerking creëert om tot een oplossing te komen.

“Er is geen enkele gedachte die ons niet ergens naar toe leidt. Dat is waarom we onze denkgeest niet in een toestand van angst moeten achterlaten, als we richting gezondheid en vrede wensen te gaan.”  Gerald Jampolsky, M.D.

8. Te veel blootstelling aan nieuws en sociale media kan slapeloze nachten en gespannen dagen veroorzaken. Neem elke dag de tijd om jezelf eraan te herinneren, dat we er bewust voor kunnen voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook buiten ons gebeurt.

“Het zijn niet mensen of omstandigheden die ons overstuur maken. Wij zijn geen slachtoffer van de wereld die wij zien. Integendeel, wat ons conflict en ongemak bezorgt zijn onze eigen gedachten over mensen en omstandigheden.”   Gerald Jampolsky, M.D.

9. In deze onzekere tijd is het belangrijk om te onthouden dat we hier zijn om de kracht van liefde en compassie te leren. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar op dit pad.

“Als we een ander helpen, ervaren we geen angst… De essentie van Attitudinal Healing is het corrigeren van de misvatting dat we van elkaar afgescheiden zijn.”  Gerald Jampolsky, M.D.

10. Slechts enkelen hebben met blijvend succes een doel behaald zonder het zich eerst in gedachten voor te stellen. Angst wordt uitvergroot als we ons blindstaren op slecht-nieuws-berichten, of als we toestaan dat angst en hebzucht van anderen onze gedachten domineren. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten en met de kracht van onze verbeelding deze crisis doorstaan.

“Door het omscholen van ons denken kunnen we leren om positief gerichte beelden te gebruiken. Positief gerichte voorstellingen zorgen ervoor dat we positieve, liefdevolle beelden in ons denken(mind) ontwikkelen.”  Gerald Jampolsky, M.D.

11. In het besef dat mensen sterven aan COVID-19, staan we oog in oog met vragen en angsten over onze eigen sterfelijkheid. Bezin jezelf elke dag op het volgende: omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

“Zou het niet zinvoller zijn als we onze levens in het perspectief van wat geen begin en geen einde heeft zouden plaatsen… Alleen Liefde past in deze definitie van eeuwig.”  Gerald Jampolsky, M.D.

12. Het is belangrijk om te weten hoe we onszelf fysiek kunnen beschermen tegen het Coronavirus. Hoe we geestelijk hierop reageren is net zo belangrijk, inclusief op mogelijke negatieve reacties van anderen. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden óf een beroep doen op liefde.

“We drukken altijd óf Liefde óf angst uit. Angst is in wezen een roep om hulp, en daarom een vraag om Liefde.”  Gerald Jampolsky, M.D.

——————————————————————————————————————- Ter afsluiting: ik ben zeer dankbaar voor mijn vaders lessen. Hij heeft ons laten zien dat het mogelijk is om er in ons dagelijks leven naar te streven om meer vanuit liefde te leven en minder vanuit angst, en te vertrouwen op het diepzinnige resultaat daarvan. Van hieruit kunnen we omgaan met deze ongekende crisis.

Als angst en twijfel grip op je krijgen herinner jezelf er dan aan dat je je in een toekomst projecteert, vol met mogelijke catastrofes en jij jezelf bang maakt. Stel jezelf in plaats daarvan de vraag; “hoe is het nu?” Als we onszelf er dan aan herinneren dat nu het enige moment is dat er is en ertoe doet, wordt ons doel en wat te doen vanzelf duidelijk. Het is waar dat er met COVID-19 echte fysieke gevaren op de loer liggen. Maar zelfs nu zijn er kansen om lief te hebben, te geven en dankbaar te zijn dat we leven, op dit moment, en dat we tederheid kunnen geven en ontvangen en, wat er het meeste toe doet, om lief te hebben.

“We kunnen leren van alle situaties waar we nu mee te maken hebben, hoe onwenselijk ze in het begin ook lijken te zijn.”  Gerald Jampolsky, M.D.

Share

Van AH-International

Ik wil dit artikel van Lee Jampolsky delen met de AH-familie.

Attitudinal Healing and COVID-19 by Lee Jampolsky, Ph.D. / with Gerald Jampolsky, M.D. and Diane Cirincione-Jampolsky, Ph.D.

 “Fear can be the most virulent and damaging virus known to humankind.” Gerald Jampolsky, M.D.

The above quote is from my 95-year-old father, Dr. Jerry Jampolsky. He is a veteran of three wars, a Stanford trained physician/psychiatrist for close to seventy years including receiving the American Medical Association Excellence in Medicine, Pride in the Profession Award, and the World Health Organization (WHO) 60th Anniversary Award.

I want to share how his lifework can help you mindfully navigate our current crisis of COVID-19. Via FaceTime, I spoke with Dad and Diane about their decades of work in Attitudinal Healing dealing with life-threatening disease and trauma in over 60 countries. What follows is a result of our discussion, along with reflections from my years of writing on Health Psychology. To inspire during this challenging time, I intersperse quotes from my father’s many books.

“Fear does not bring about positive change, and it is always a mistake to provoke fear in an attempt to help others.” Gerald Jampolsky, M.D.

Widely documented, long-term stress, fear, and worry, weaken our immune response. With the Coronavirus, in addition to the recommended physical precautions, it is essential to address the emotional reactions that can diminish us. At the heart of Attitudinal Healing, founded by my father, is the belief in the extraordinary ability of ordinary people to be of help to one another, and the idea that we have the power to choose our attitude in any given moment, regardless of circumstances. 

Our thoughts, attitudes, and judgments in response to COVID-19 can increase distress and inherently reduce our ability to stay healthy. During this crisis of the Coronavirus, Attitudinal Healing helps us not only cope with fear; it helps us become better people and more aware of our connection with one another.  

“We can expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.” Gerald Jampolsky, M.D.

Amidst COVID-19, every morning upon waking, I set my goal to bring more love into my life and the world rather than more fear. In essence, I remind myself that in the worst of times throughout history, some have chosen to act from love and compassion, focusing on what they can give under the direst circumstances. People such as my father teach us that in the face of illness and death, we can reduce suffering and even find moments of beauty and connection. Let them be our inspiration. Let them summon us now to reinterpret our fear to be a calling to be better, to be stronger, to serve the greater good.

“When viewed correctly, fear can be reinterpreted as our minds’ invitation to us to rise to a higher level of freedom. We are not being called to run away from danger but toward safety. And there is a world of difference between the two directions.” Gerald Jampolsky, M.D.

My father has devoted his life to helping others through challenges similar to the one we face today. From AIDS to children with catastrophic illness, community health to homelessness, hospitals to prisons, war to racism, Attitudinal Healing has helped; it is a cross-cultural method of healing based on the belief that it is not people or experiences outside of ourselves that cause us to be upset. Instead, it is our thoughts, attitudes, and judgments about what is happening that causes us distress.

If we are not mindful, the fear and anxiety from COVID-19 can tear us apart and even increase our risk of infection. Still, there is another way, one that draws us together as never before:

The goal to give and receive love and compassion during this most challenging time.

“It is frequently necessary to make a commitment to a specific goal even when the means for achieving it are not immediately apparent. This is a reversal of the customary logic of the world, and can be thought of as ‘putting the cart before the horse.” Gerald Jampolsky, M.D.

The late Len Brutacoa summed his experience of Attitudinal Healing in a way I could not say better:

“The remarkable thing is that we have a choice every day regarding the attitude we embrace for that day… I am convinced that life is 10 percent what happens to us and 90 percent how we react to it. So it is with all of us.” 

And so it is with COVID-19; 90 percent of where we end up — personally and globally — will be a result of our reactions stemming from our attitude over the next many months. To this end, below I have applied the 12 Principles of Attitudinal Healing to help us steer our attitude in a direction where we become a contributor to healing, reducing suffering, and making a positive difference in our life and the world during this challenging time.

The original Principles appear fat
1. Use the time you may be at home or isolated to reflect on what matters most. Once an hour, sit quietly and breathe deeply, reminding yourself the essence of our being is love.
 
“Safety lies in ‘We can.’ We always choose between that which affirms life [love] and that which merely denies it [fear].” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
2. In the uncertainty surrounding the Coronavirus, experts say to stay calm, yet few of us know how. The key to staying calm is being mindful of the foundation of health and healing: Health is inner peace, healing is letting go of fear.  
 
“To be free of fear requires only one thing: a goal that is itself not fearful.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
3. Amidst the anxiety of others, do your best to find contentment where you are in this moment, with others or alone, and remember giving and receiving are the same.
 
“Through our willingness to help others we can learn to be happy rather than depressed.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
4. Put worry in perspective by knowing we can let go of the past and of the future. When there is danger without a clear solution, a part of our mind looks ahead to preventing something terrible from happening. Though this has benefits, also remember to tune into the moment and how we can support one another today.
 
“True healing is a change of heart, not a change of circumstances, even though a change of circumstances may accompany it.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
5. In the chaos of the COVID-19 crisis, know that now is the only time there is and each instant is for giving.
 
“When we are centered on giving, we also receive, because our personal anxieties begin to dissipate from our thoughts. When we recognize that what is in the best interests of another is also of complete benefit to us, we gain inner tranquility, if only briefly, because for that moment we have left our personal hell behind.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
6. What is happening with COVID-19 is unprecedented in our lifetime, and tensions run high. Remember, we can learn to love ourselves and others by forgiving rather than judging.
 
“Love itself remains constant… Master the power of attitude and you’ll live a powerful life.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
7. When the crisis of a lifetime falls upon us, we might focus on blaming and finding fault, creating division. Instead, we can become love finders rather than fault-finders, creating unity and the foundation for collaboration to find a solution.
 
“There is not a single thought that does not take us somewhere. That is why we must not leave our minds in a state of fear if we wish to walk toward health and peace.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
8. Too much exposure to the news and social media can create sleepless nights and tense days. Each day take time to remind yourself, we can choose and direct ourselves to be peaceful inside regardless of what is happening outside.
 
“It is not people or conditions outside ourselves that cause us to be upset.  We are not victims of the world we see. Rather, what causes us conflict and distress is our own thoughts and attitudes about people and events.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
9. During this time of uncertainty, it is important to remember we are here to learn the power of love and compassionWe are all students and teachers to each other on this path.

 
“When we are occupied with helping another person, we do not experience fear… The essence of Attitudinal Healing is correcting the misperception that we are separate from each other.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
10. Few have gained lasting success at achieving a goal without first seeing it in their mind. Fear is magnified when we focus on soundbites of bad news or allow the fear and greed of other people to dominate our thinking. We can focus on the whole of life rather than the fragments and use the power of our imagination to see our way through this crisis.
 
“Through retraining of the mind we can learn to use positive active imagination. Positive active imagination enables us to develop positive, loving motion pictures in our minds.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
11. With the reality of people dying from COVID-19, we face questions and fears about our mortality. Spend time each day contemplating the following: Since love is eternal, death need not be viewed as fearful.
 
“Wouldn’t our lives be more meaningful if we looked to what has no beginning and no ending as our reality… only Love fits this definition of the eternal.” — Gerald Jampolsky, M.D.
 
12. It is essential to know how to protect ourselves from COVID-19 physically. Equally important is how we spiritually react, including how to react to the negative ways people may respond. We can always perceive others as either loving or fearful and giving a call of help for love.
 
“We are always expressing either Love or fear. Fear is really a call for help, and therefore a request for Love.” — Gerald Jampolsky, M.D.
In closing, I am most grateful for the teachings of my father. He has shown us all it is possible to live a life where each day, you strive to increase love and decrease fear, and you trust the profound outcome of doing so. From here, we know how to respond to the unprecedented crisis we face.

If fear and doubt begin to take hold, remind yourself you are projecting yourself into a future full of possible catastrophes and scaring yourself. Instead, ask the question, “how is this moment?” Once we remind ourselves that we only ever have the present moment, what matters and our purpose becomes clear.

It is true that with COVID-19, there are real dangers on the horizon, but even with this, there are opportunities to love, to give, to be grateful we are alive at this moment to give and receive tenderness and what matters most, love.

“We can always learn from any situations we are currently involved in, no matter how undesirable it may first appear.” — Gerald Jampolsky
Share

Om te overwegen …

… Er valt niets te vrezen (ECIW les 48) …

en ‘Gezondheid is innerlijke vrede en genezen is angst laten varen’ (principe 2 van AH). Je kent ze wel, dit soort woorden. En nu is er deze Corona-situatie waarin we ze kunnen verinnerlijken, als dat nog niet is gebeurd.

Weet dat je volkomen veilig bent, er kan niets gebeuren. En zelfs als het ergste gebeurt, kan er niets gebeuren. Je bent volkomen veilig, er is niets om bang voor te zijn. Dat is een essentiële waarheid over jou.
Kun je die meenemen in je hart. Vraag daar, in je hart, je eigen stille wereld, of dat zou kunnen kloppen?

Dat betekent niet dat wat er gaande is onaangedaan aan ons voorbij trekt. Misschien raak jij, of mensen in je omgeving, op momenten in paniek, lig je ’s nachts wakker en maak je je zorgen om gezin, familie, gezondheid en inkomen. De veranderingen volgen elkaar in groot tempo op. Plannen tellen niet meer. We hebben te maken met ziekte, dood, en leven. Het zal dichtbij zijn, en verder weg. We zullen lachen en huilen en alle andere dingen voelen en doen die in een mensenleven voorbij komen. De toekomst ligt meer dan ooit in het nu.

En telkens, wat de emotie ook is, kun je jezelf afvragen: Hoe is het nu met mij, los van wat er gaande is? En het kan zijn dat je in het antwoord iets ontdekt dat moed en energie geeft, en de rust om te weten wat er nu aan de orde is. Maar wat blijft, hoe het ook gaat, je bent volkomen veilig.

We wensen je vooral een rustige, stille tijd en alle wijsheid en moed om om te gaan met wat er op je pad verschijnt. We zijn altijd samen in het hart.

Vrede en alle goeds ..

els thissen

Share