‘de kracht van het kiezen’

‘De kracht van het kiezen’

‘De kracht van het kiezen’ is de vertaling van het Attitudinal Healing programma ‘The Power to Choose’ dat voor middelbare scholieren gemaakt is. Het is gebaseerd op de principes en richtlijnen van AH en wordt aangeboden in 12 bijeenkomsten, gekoppeld aan thema’s. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur en werkmateriaal per thema. De werkzaamheid van het programma is eerder gemeten met behulp van start- en eindvragen en evaluaties per bijeenkomst.
Het Centrum voor Attitudinal Healing Nederland heeft deze vertaling tot stand gebracht, presenteert deze in Nederland en biedt kennismakingsdagen en Attitudinal Healing trainingen aan, in samenwerking met Centrum voor Miracles-Studies, voor het oefenen in Attitudinal Healing en het gebruik van het programma.

De thema’s die in het programma zijn opgenomen zijn:

 1. Het versterken van de onderlinge band
 2. Erbij horen
 3. Zelfexpressie
 4. Liefde en zorg
 5. Respect
 6. Veranderingen accepteren
 7. Je bron van kijken kiezen
 8. Keuzes tijdens moeilijkheden (Geweld)
 9. Pesten. Aanvullende oefeningen
 10. Vertrouwen
 11. Verder gaan
 12. Feest!

Serie ‘De kracht van het kiezen’ – 12 bijeenkomsten online of op locatie

Voor mensen die de krachtige en intensieve werking van het programma willen ervaren.
Het programma – gebaseerd op de filosofie van de principes van Attitudinal Healing – ondersteunt deelnemers om hun innerlijke potentieel aan te boren. In ‘De kracht van het kiezen’ verbinden deelnemers zich met hun innerlijke mogelijkheden en hun aangeboren intelligentie om zo liefde, vrede en geluk te ervaren in plaats van stress, angst of enig ander gevoel dat een obstakel vormt voor een bevredigend leven. Het laten gaan van angst is genezen. En waar we onze eigen angsten laten gaan helpen we om elkaar te helen, en samen helen we de wereld.

Voor data en verdere informatie: klik hier


Facilitatortraining ‘De kracht van het kiezen’

Voor mensen die het programma willen faciliteren in een groep!

Het Attitudinal Healing Programma De Kracht van het Kiezen bestaat uit 12 bijeenkomsten met werkbladen, start-, eind- en evaluatievragen. Het programma kan door AH-facilitators gebruikt worden.

Voorwaarden voor het gebruik van De Kracht van het Kiezen zijn dat je:

 1. een AH-facilitator bent,
 2. de AH-basis Facilitatortraining hebt gedaan en
 3. de training ‘De kracht van het kiezen’ hebt gevolgd.

In het AH-groepenoverzicht vind je ook een lijst van mensen die de training ‘De Kracht van het Kiezen’ hebben gedaan.

De 4-daagse training (2 x 2 dagen) voor het gebruik van het programma wordt gegeven in twee weekenden. Daarin wordt je aan de hand van het programma geoefend in het aanbieden daarvan.

Voor Info: klik hier


Uit de Handleiding voor Facilitators

Vernieuwde Attitudinal Healing – ‘De kracht van het kiezen’
‘De kracht van het kiezen’ is een unieke vernieuwing van Attitudinal Healing die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor middelbare scholieren, en die later werd aangepast voor andere leeftijdsgroepen. Het programma – gebaseerd op de filosofie van de principes van Attitudinal Healing – ondersteunt deelnemers om hun innerlijke potentieel aan te boren, om op die manier leiders te worden die gezonde en positieve keuzes maken in hun dagelijks leven. Deelnemers krijgen een verscheidenheid aan gereedschap aangeboden om hun manier van keuzes maken te verbeteren, hun zelfvertrouwen te versterken, hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, en om hen krachtig te maken als bewerkers van positieve verandering.
Door haar verscheidenheid is het curriculum van ‘De kracht van het kiezen’ toe te passen als programma op school, na school, in multiculturele settingen en in buurtprogramma’s, met flexibele tijdschema’s die aan te passen zijn aan wat groepsleden en facilitators nodig hebben. Het curriculum integreert Attitudinal Healing, karaktervorming en het trainen van leiderschap in een uniek model dat bouwt aan gezonde en veilige buurten, waar de deelnemers verder komen en zich stevig kunnen voelen door de keuzes die ze maken.
Mensen die zich stevig voelen snappen meer van hun dagelijkse ervaringen, en dat maakt dat ze dagelijks gezondere en positievere keuzes maken. In ‘De kracht van het kiezen’ verbinden deelnemers zich met hun innerlijke mogelijkheden en hun aangeboren intelligentie om zo liefde, vrede en geluk te ervaren in plaats van stress, angst of enig ander gevoel dat een obstakel vormt voor een bevredigend leven. Het laten gaan van angst is genezen. En waar we onze eigen angsten laten gaan helpen we om elkaar te helen, en samen helen we de wereld.

De geschiedenis van ‘De kracht van het kiezen’
Het programma ‘De kracht van het kiezen’ ontstond in 1990 in het Centrum voor Attitudinal Healing in Sausalito in Californïe. Het curriculum werd verder ontwikkeld door het Centrum voor Attitudinal Healing in Hawaii, en de huidige vorm van het programma is het resultaat van een verdere verfijning door Attitudinal Healing International.

Nieuwe vormen van het programma zijn gestart in Mongolië, Mexico, Kameroen en Ghana naast de Verenigde Staten. Het programma wordt aangeboden op lagere en middelbare scholen en als naschools programma, voor zowel ouders als leraren en scholieren. Variaties ervan worden gebruikt in gevangenissen en opvangcentra voor mensen in psychische nood.
Net als Attitudinal Healing zelf is het programma ‘De kracht van het kiezen’ organisch, levend en constant in ontwikkeling om tegemoet te komen aan wat nieuwe generaties en nieuwe culturele omgevingen nodig hebben. Als het programma is geïmplementeerd in verschillende culturen wereldwijd zullen verbeteringen en vernieuwingen voortkomen uit de ervaringen en bijdragen van haar facilitators en deelnemers.

Share