facilitatortraining

Facilitatortraining, Landelijke FacilitatordagFacilitators en het Centrum voor Attitudinal Healing, Landelijke Intervisie-dag


Facilitatortraining – Basistraining

Attitudinal Healing (AH) gaat over het helen van je innerlijke houding. Het biedt je die mogelijkheid door het focussen op de 12 principes van AH, die voortkomen uit Een Cursus in Wonderen. In een AH-groep herinneren we elkaar aan onze heelheid door onbevooroordeeld te luisteren en delen. De Facilitatortraining is voor mensen die willen oefenen met het toepassen van het AH-gedachtegoed in hun leven of een AH-groep willen begeleiden. Naast het praktisch oefenen in het begeleiden van een groep, gaan we in op de betekenis van de 12 principes en de 10 richtlijnen voor het werken in AH-groepen. 
De Facilitatortraining is ook zeer bruikbaar voor mensen die een Een Cursus in Wonderen-groep (willen gaan) begeleiden.

Vaardigheden die in de training aan de orde komen:

 • innerlijke vrede als enige doel;
 • helder communiceren;
 • empathisch en zonder oordeel luisteren;
 • mensen hun eigen antwoord laten vinden;
 • geen advies of goede raad geven;
 • met de ogen van liefde kijken;
 • vertrouwen op de heelheid van de ander;
 • omgaan met moeilijke situaties in de groep.

De vaardigheden en basishouding die je tijdens deze training oefent zijn bruikbaar in elke groepssituatie, in een klas, bij familie, op je werk, in een team, enz. Aan vragen die je hebt over faciliteren, Attitudinal Healing en het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen in relatie tot het faciliteren, wordt tijdens de training aandacht gegeven. Deze training is een goede start om kennis te maken met AH & bovengenoemde vaardigheden. Na deelname aan de training ontvang je een certificaat.

Klik hier voor data.


Facilitatortraining – Verdieping – ‘Werkelijk behulpzaam zijn’

Hoe kun je als facilitator werkelijk behulpzaam zijn? Lukt het je om vanuit een open houding te faciliteren, zonder je mening op te dringen? Kun je mensen vrij laten? Heb je respect voor ieders eigenheid? Zo ja, dan kan het zijn dat het faciliteren als werkelijk behulpzaam wordt ervaren.
Tijdens deze training (2 x 2 dagen) onderzoek je het thema en oefen je (als je wilt) in faciliteren.
Klik hier voor data.


Facilitatortraining – Verdieping – ‘De Kracht van het Kiezen’

Het programma ‘De kracht van het kiezen’ is de vertaling van het Attitudinal Healing programma ‘The Power to Choose’. Het is gebaseerd op de principes en richtlijnen van AH en wordt aangeboden in 12 bijeenkomsten, gekoppeld aan specifieke thema’s. De bijeenkomsten van het programma hebben een vaste structuur en werkmateriaal per thema. De werkzaamheid van het programma wordt gemeten met behulp van start- en eindvragen en evaluaties per bijeenkomst.

Het Centrum voor Attitudinal Healing Nederland heeft deze vertaling tot stand gebracht en biedt Attitudinal Healing trainingen aan, waaronder deze, in samenwerking met Centrum voor Miracles-Studies.

De training beslaat 2 maal 2 dagen, waarin je kennismaakt met de werking van het programma aan de hand van de thema’s.

De training is bedoeld voor mensen die dit specifieke AH-Programma in een groep willen faciliteren.

AH-facilitators die de ‘Facilitatortraining AH (& ECIW)-groepen faciliteren’ hebben gevolgd kunnen deelnemen aan deze training. Nadat je de training hebt afgerond kun je het programma gebruiken in je eigen groep.

Voor data klik hier


Leessuggestie voor de facilitator:


Vaardigheden als facilitator verder ontwikkelen?

Er zijn een aantal mogelijkheden om je als facilitator verkregen inzichten & vaardigheden verder te ontwikkelen en verfijnen. Zoals:

 • zelf een AH-groep faciliteren
 • deelnemen aan een AH-groep bij een andere facilitator
 • toepassen van de principes & richtlijnen in je dagelijkse leven
 • deelnemen aan regio-intervisiegroepen
 • deelnemen aan de landelijke intervisiedag te Epen
 • deelnemen aan de landelijke facilitatordag te Hilversum
 • actief gebruik maken van het verstrekte trainingsmateriaal
 • nogmaals deelnemen aan een facilitatortraining
 • lezen van het tijdschrift …van hart tot hart… (in 2014 voor het laatst verschenen)
 • lezen van de boeken van Jerry Jampolsky e.a. over Attitudinal Healing

Landelijke Facilitatordag

Vooralsnog wordt deze bijeenkomst online gehouden i.v.m. Corona.

Bij de landelijke facilitatordag komen facilitators van AH- en/of andere groepen bijeen met onder andere als doel:

 • kennismaking met facilitators uit het land en andere geïnteresseerden
 • het vinden van een co-facilitator
 • samenwerkingsvormen & ondersteuningsverbanden
 • bespreken van door facilitators ingebrachte thema’s bijvoorbeeld: betekenis van de principes & richtlijnen, basisattitude van de facilitator, lastige situaties in de groep

Voor data klik hier


Facilitators en het Centrum voor Attitudinal Healing

Het Centrum biedt aan faclitators van AH-groepen het volgende

 • verzorgen van de facilitatortraining
 • trainingmateriaal met naslagfunctie
 • ondersteuning bij het starten van een groep
 • actueel houden van de website
 • PDF’s van eerder verschenen nummers van VHTH
 • basisfolder AH in PDF
 • vermelding als AH-groep in de groepenlijst op website
 • organisatie van de jaarlijkse Landelijke Facilitatordag
 • beschikbaar stellen van kaartjes/boekenleggers met de principes van AH
 • set van 12 kaarten met elk een principe erop als werkmateriaal voor de groep (kosten € 3 per set van 12)

Je kunt als facilitator worden opgenomen in de groepenlijst als je

  • een facilitatortraining hebt gevolgd
  • de groep start met het lezen van de principes & richtlijnen van AH
  • maximaal € 7,50 p.p. per bijeenkomst vraagt

In Nederland zijn er enkele regio-intervisiegroepen actief.


 Basisfolder Attitudinal Healing


Je kunt de basisfolder AH downloaden in PDF-formaat, door hier te klikken.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Share