Facilitatortraining – Verdieping & Masterclass

We bieden twee verdiepingstrainingen en een masterclass voor facilitators aan, te weten:

  • ‘Werkelijk behulpzaam zijn’
  • ‘De Kracht van het Kiezen’
  • Masterclass ‘De vier vragen’

Training ‘Werkelijk behulpzaam zijn’

Hoe kun je als facilitator werkelijk behulpzaam zijn? Lukt het je om vanuit een open houding te faciliteren, zonder je mening op te dringen? Kun je mensen vrij laten? Heb je respect voor ieders eigenheid? Zo ja, dan kan het zijn dat het faciliteren als werkelijk behulpzaam wordt ervaren.
Tijdens deze training onderzoek je het thema en oefen je (als je wilt) in faciliteren.

Data: nog geen data gepland


Training ‘De Kracht van het Kiezen’

Het programma ‘De kracht van het kiezen’ is de vertaling van het Attitudinal Healing programma ‘The Power to Choose’. Het is gebaseerd op de principes en richtlijnen van AH en wordt aangeboden in 12 specifieke thema’s. De bijeenkomsten van het programma hebben een vaste structuur en werkmateriaal per thema. De werkzaamheid van het programma is eerder gemeten met behulp van start- en eindvragen en evaluaties per bijeenkomst.

Het Centrum voor Attitudinal Healing Nederland heeft deze vertaling tot stand gebracht en biedt Attitudinal Healing trainingen aan, waaronder deze, in samenwerking met Centrum voor Miracles-Studies.

De training beslaat 4 dagen, waarin je kennismaakt met de werking van het programma aan de hand van de thema’s.

De training is bedoeld voor mensen die dit specifieke AH-Programma in een groep willen faciliteren.

AH-facilitators die de ‘Facilitatortraining AH (& ECIW)-groepen faciliteren’ hebben gevolgd en als deelnemer hebben meegedaan met de 12-delige serie ‘De Kracht van het Kiezen’ kunnen deze training volgen. Voor ervaren AH-facilitators die de serie niet hebben gevolgd, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt. Nadat je de training hebt afgerond kun je het programma gebruiken in je eigen groep.

Data: nog geen data gepland

 


Masterclass: de 4 vragen

Bij sterke overtuigingen/concepten stelt Els vaak 4 vragen aan de klant, waarna een omkering van de overtuiging volgt.

De vragen zijn: Is het waar wat je gelooft? Kun je zeker weten dat het waar is? Hoe leef je als je dat gelooft? Wie zou je zijn, hoe zou je leven als je dit niet kon geloven? Keer de oorspronkelijke gedachte om!
Bovenstaande vragen stammen van Byron Katie.

Deze vragen hebben ook hun bron in ECIW zoals je hieronder kunt zien.

  • Het is niet nodig te zoeken naar wat ‘waar’ is maar wel naar wat onwaar is (T16.IV.6:2). 
  • Van niets wat je waarneemt ken jij de betekenis. Niet één gedachte die je eropna houdt is volkomen waar. Door dit te erkennen maak je een doortastend begin (T11.VIII.3:1-3). 
  • De stappen naar de chaos volgen inderdaad keurig uit hun uitgangspunt. Elk is een andere vorm in de voortzetting van de omkering van de waarheid, en voert nog dieper de verschrikking in en van de waarheid weg (T23.II.21:3-4).  
  • Verlossing kan worden gezien als niets meer dan de uitweg uit concepten (T31.V.14:3). 
  • Een wonder keert de waarneming om die voorheen op z’n kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden (WdII.13.2:3).

Deze masterclass is bedoeld voor AH- & ECIW-facilitators en andere belangstellenden.

Data: nog geen data gepland


Share