attitudinal healing

Attitudinal Healing (AH) komt voort uit Een Cursus in Wonderen® (ECIW) en wil ons handreikingen doen voor het leven in innerlijke vrede. Dagelijkse oefeningen geven ons -net als het volgen van autorijlessen- een zekere routine om ontspannen te reageren in ‘noodsituaties’. Dit oefenen om anders met stressvolle situaties om te gaan, leidt ons weg van oordelen en schuld en geeft ons direct een andere ervaring; meer rust, meer vrede, meer ontspanning. Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding of instelling.’ Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst.

Hieronder een korte uitleg gemaakt door Jerry Jampolsky en Diane Cirincione, Attitudinal Healing International, ingesproken door Diane zelf.

Jerry Jampolsky (1925-2020), de grondlegger van AH en daarin geïnspireerd door Een Cursus in Wonderen, heeft diverse boeken over Attitudinal Healing geschreven, o.a. Liefde is angst laten varen & Verander je denken, verander je leven.

In 1975 richtte hij het eerste Centrum voor Attitudinal Healing in Tiburon, Californië, op. Daar werd aan kinderen en volwassenen met een levensbedreigende ziekte een veilige omgeving geboden, waarin zij, in Attitudinal Healinggroepen, actief konden werken aan het helen van hun innerlijke houding. In AH staan niet ziekte of sterven centraal, maar de kwaliteit van het leven, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert.

Jerry overleed op 29 december 2020. Diane Cirincione draagt nog steeds Attitudinal Healing uit en ondersteunt wereldwijd initiatieven daartoe. In de zomer van 2011 reisden Jerry & Diane naar verschillende landen in Europa. Zij ontvingen in de afgelopen jaren in binnen en buitenland diverse prijzen voor hun bijdrage aan het realiseren van vrede in menselijke relaties. Onder deze link: Jerry Jampolsky & Diane Cirincione over de 12 principes van Attitudinal Healing. Zie voor meer informatie over hun werk wereldwijd:www.ahinternational.org

Onder deze link een Video met de geschiedenis van het ontstaan van Attitudinal Healing.

Attitudinal Healinggroepen werken met 12 principes van Attitudinal Healing en 10 richtlijnen voor het werken in groepen. Uitgangspunt is dat we luisteren, elkaar laten uitspreken, stilte nemen, geen advies of goede raad geven en erop vertrouwen dat iedereen zijn/haar eigen antwoorden kent. Werken met de principes & richtlijnen kan ons op een nieuw en ontspannen spoor zetten. In ongeveer 130 landen over de hele wereld zijn er zo’n 600 AH-groepen. Ook in Nederland zijn er Attitudinal Healinggroepen actief. Het zijn voornamelijk ‘mens-tot-mens’ (person-to-person) groepen, die meestal in de huiskamer van de facilitator bijeen komen. Je kunt een facilitatortraining volgen zodat je zelf AH-groepen kunt faciliteren (begeleiden).

Heb je vragen over Attitudinal Healing? Neem contact op via het contactformulier of mail naar redactie@vanharttothart.org. 

Boeken van Jerry Jampolsky en Jerry & Diane Cirincione

Als service treft je hieronder een link naar BOL.COM aan bij de genoemde boeken.

Jampolsky, G

Jampolsky, G & D.Cirincione

* Mirananda heet tegenwoordig: Synthese.

Leessuggesties

Een Cursus in Wonderen

Coit, Lee

Dykstra, Ingrid

Ferrini, Paul

Gangaji

Hellinger, Bert

Nelles, Wilfried

Pierre Pradervand

Trout, Susan S.

  • To see differently, Three Roses Press, Washington, D.C., 1990
Share