welkom

op de website van:

Stichting Centrum voor Attitudinal Healing

We willen onszelf en anderen in de gelegenheid stellen te ontdekken dat:

 • we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst;
 • wij het zelf zijn op wie we gewacht hebben;
 • alle antwoorden op vragen die we hebben in onszelf te vinden zijn;
 • we goed zijn zoals we zijn.

Attitudinal Healing (AH) gaat over het helen van de eigen innerlijke houding. We werken in AH-groepen met de 12 principes en 10 richtlijnen van Attitudinal Healing om ons werkelijk te herinneren dat de kern van ons wezen liefde is (principe 1). De principes en richtlijnen zijn door Jerry Jampolsky opgeschreven en komen voort uit Een Cursus in Wonderen® (ECIW).

Voor een korte video-uitleg over Attitudinal Healing klik hier.

Vanuit deze instelling (attitude)

 • hebben we contact met mensen in het algemeen,
 • geven we informatie over Attitudinal Healing aan geïnteresseerden,
 • onderhouden we contact met Diane Cirincione en AH International,
 • hebben we contacten met Centra voor AH wereldwijd,
 • verzorgen we facilitatortrainingen in binnen en buitenland,
 • verzorgen we op maat gemaakte trainingen/bijscholingen voor teams op het gebied van bijv. attitude, communicatie, samenwerking, feedback, enz.,
 • faciliteren we AH-groepen,
 • organiseren we een landelijke facilitatordag
 • verzorgen we bijscholing voor facilitators van groepen
 • en maakten we tot eind 2014 het tijdschrift …van hart tot hart…

  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Internationaal: Door de jaren heen zijn er hartelijke en behulpzame contacten gelegd met Centra voor AH en facilitators over de hele wereld. Bijvoorbeeld met Hiroko Mizushima die AH breed over Japan verspreidt, Kavita Kowshik in India die AH binnen gevangenismuren in Poona brengt. Trish Ellis in Hawaii, die jarenlang voor het International Network van AH werkte, en maandelijkse internetconferenties hield met facilitators wereldwijd. Zie haar ervaringen en die van Carolyn Smith met AH.

Uitreiking certificaten deelnemers facilitatortraining Douala, Kameroen.

Door deze contacten ontstaat er vraag naar trainingen & workshops op het gebied van AH. Het Nederlandse Centrum gaf die in Nederland, Croatië (Zagreb & Vukovar), België, Duitsland, Italië (Turijn), Frankrijk, USA en Kameroen (Douala).

AH-workshop in een huis voor gehandicapten in Douala, Kameroen

Ook zijn er regelmatig trainingsdeelnemers uit het buitenland. Bijvoorbeeld Kavita Muktidoot Kowshik uit India, Pieter Smit uit Zuid-Afrika, diverse deelnemers uit Italië, Duitsland, België, Frankrijk, Roemenië, Nigeria en Oostenrijk.

U kunt hier een fotoslideshow over workshops en training in Douala, Kameroen zien.

Els Thissen & Tasha Abdou in Douala – April 2011

Mail 20 maart 2012 van Tasha uit Kameroen: Your visit to Cameroon (in 2011) gave me the best time ever in my life and I consider it the turning point of my spiritual life. I cannot forget the day you told me, ‘Tasha, you are free’… Els if I can tell you, from that instant till today I am free indeed. Each time I think of that moment including all the other meetings we had after each training, I shed tears of joy and I just feel gratitude welling up my soul. Tasha

Pieter Smit uit Zuid-Afrika & Els Thissen bij de facilitatortraining 2011

Vrijwilligers: Zowel de (abonnementen) administratie, schrijven, productie-coördinatie & redactie van het tijdschrift, assistentie bij de trainingen, landelijke facilitatordag & het geven van trainingen in het buitenland, bestuur en Raad van Advies wordt tot nu toe door vrijwilligers gedaan.

Wij zijn dankbaar voor de vele kleine en soms grote donaties, vaak uit onverwachte hoek, waarmee we onze activiteiten kunnen financieren(zoals een training en workshops geven in landen zoals Kameroen, het tijdschrift maken). Wat we ook doen is erop vertrouwen dat de middelen er zijn als de bedoeling is om het gedachtegoed van AH via deze activiteiten aan te bieden. En tot nu toe is dat altijd zo gebleken.

We weten ons gesteund en gedragen door facilitators en deelnemers van groepen en allen die AH een warm hart toedragen. Daarnaast worden we gesteund door de leden van de Raad van Advies, waarvoor onze hartelijke dank!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Jampolsky Award 2002 for sustained excellence

In 2002 ontvangt de Stichting Centrum voor Attitudinal Healing de Jampolsky Award 2002 voor ‘sustained excellence’. Ze krijgt de prijs voor haar jarenlange inzet voor het uitdragen en verpreiden van het gedachtegoed door middel van facilitatortrainingen, workshops en het tijdschrift …van hart tot hart…, in binnen- en buitenland.

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

17 aug 2011 – Jerry Jampolsky & Diane Cirincione in Hilversum

Op deze dag ontmoetten 103 facilitators & deelnemers van groepen Jerry (1925) & Diane in Hilversum. ‘s-ochtend gaven beiden een lezing en gingen in op vragen. ‘s-Middags maakten ze deel uit van verschillende AH-groepen.

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

De ontwikkeling van de Stichting

De ontwikkeling van de Stichting kent een aantal perioden.

Periode 1991-1995

De Stichting is opgericht op 5 juli 1991 door Kees van Zijtveld, Willem Glaudemans, Darja Sikkel en Anneke Visser-Den Haring en was de eerste vijf jaar van haar bestaan gehuisvest in een pand in Hilversum, dat ‘om niet’ ter beschikking werd gesteld. In deze periode werden vijf facilitatortrainingen gegeven. De eerste in 1992 door Phoebe Lauren van het Center for Attitudinal Healing te Sausalito, Californië. De vier andere door Willem Glaudemans en Fred van der Burg. Totaal namen er 91 mensen deel aan deze facilitator-trainingen. Het aantal AH-groepen in het land lag in deze jaren tussen de vier en negen. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de oprichters en later aangevuld met anderen. Iedereen werkte op vrijwillige basis, er werd overlegd over de voortgang van de activiteiten en er kwam een AH-groep bijeen in het Centrum. Ook was er een ‘brainstormgroep’ die aangaf behoefte te hebben aan landelijk overleg met facilitators van AH-groepen en bijscholing. Deze wensen zijn in de periode 1996-2001 gerealiseerd.

Periode 1996-2001

In februari 1996 eindigde het gebruik van het pand in Hilversum en de Stichting werkte vanaf dat moment vanuit Moorveld-Limburg. In dezelfde periode vond een bestuurswisseling plaats. Alle bestuursleden stelden hun zetel beschikbaar en de bestuursactiviteiten werden overgenomen door Els Thissen. In maart 1996 trad Anja van Aarle toe tot het bestuur, daarna volgden anderen. Ook nam Els Thissen het maken van het AH-Nieuws (de voorloper van het Tijdschrift …van hart tot hart…), de organisatorische- en financiële administratie over. Het geven van de facilitatortraining gebeurde deze jaren samen met Minke Weggemans.

Het nieuwe bestuur heeft zich in 1996 bezig gehouden met het zich oriënteren op Attitudinal Healing in Nederland, inventariseren van de groepen, maken van een plan voor het aanbieden van Attitudinal Healing door middel van facilitatortrainingen en workshops in binnen- & buitenland en het ondersteunen van startende groepen. Er moesten ook oplossingen gevonden worden voor praktische kwesties zoals het onderbrengen van de activiteiten die tot eind 1995 in de vaste huisvesting van het Centrum konden worden aangeboden. Vanaf 1996 vinden de activiteiten in kloosters en conferentiecentra plaats.

Periode 2001-2019                                                  

Vanaf 2002 worden de activiteiten aangeboden in samenwerking met het Centrum voor Miracles-Studies. Vanaf 2002 geeft Els Thissen de facilitator-training, soms met assistentie van anderen. Tot en met 2019 hebben in Nederland zo’n 660 mensen één of meerdere facilitatortrainingen gevolgd. De laatste 20 jaar schommelt het aantal groepen in Nederland tussen de 50 en 60. Ze worden vaak bij facilitators of deelnemers thuis gehouden. Jerry Jampolsky noemde dit op enig moment ‘The Dutch model’ voor het organiseren van groepen. Ook wordt er deelgenomen aan Internationale AH-Conferenties en worden contacten met Centra over de hele wereld gelegd. Dat leidt tot een aantal buitenlandse activiteiten. December 2016 verhuist het Centrum naar Epen in Zuid Limburg. Inmiddels (2021) zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden en is besloten de facilitatortraining ook elders in het land aan te bieden. Het tijdschrift …van hart tot hart… is van nov. 1999 (0-nummer) t/m dec. 2014 verschenen met een frequentie van 4 x per jaar. PDF’s van alle verschenen nummers zijn te vinden op deze website. (klik hier)

Periode 2020-heden…

Begin 2020 spoelde corona over de wereld. Lockdowns maakten dat veel activiteiten tot stilstand kwamen. Ook veel AH-groepen, workshops en trainingen stopten. Wat door de lockdown in een versnelling kwam was de ontwikkeling van online-bijeenkomsten en de digitale informatieverstrekking. De AH-Nieuwsbrief verscheen vanaf deze tijd 2-maandelijks. Er werden ook wegen gezocht om AH voor een jonger publiek toegankelijk te maken. Daar is een Instagram-account uit voortgekomen waar het gedachtegoed ook ‘verbeeld’ wordt. Bijna dagelijks wordt er een post gedaan. Vanuit het niets zijn in de coronaperiode 6 online-AH-groepen ontstaan. Ook is er in de periode sept. 2021-feb. 2022 een serie van ‘De Kracht van het Kiezen’ online aangeboden. Dat vroeg aanpassing van het programma, dat goed ontvangen is bij de 26 deelnemers. Daarom is besloten het programma regelmatig/jaarlijks aan te bieden.


Raad van Advies (onbezoldigd)

 • Dr. Jerry Jampolsky, grondlegger Attitudinal Healing, auteur, psychiater († 29 december 2020).
 • Dr. Diane Cirincione, auteur, psycholoog.
 • Dr. Willem Glaudemans, auteur, eindredacteur Nederlandse vertaling A Course in Miracles®.
 • Prof. Dr. Jan P. Hogendijk, wiskundige.
 • Phoebe Lauren, auteur, jurist.
 • Irene van Lippe-Biesterfeld, auteur, begeleidster van veranderingsprocessen.
 • Fred Matser, co-initiator humanitaire en ecologische projecten.
 • Mr. Paul van Teeffelen, (oud) rechter.

Bestuur Stichting Centrum voor Attitudinal Healing

Op de foto, van links naar rechts:

Els Thissen, Anja van Aarle, Monique Zomer, Nida Zegers, Nicole Renet en Resie van den Booren; Marieke Westerhof staat er nog niet bij

Share