welkom

op de website van:

Stichting Centrum voor Attitudinal Healing

We willen onszelf en anderen in de gelegenheid stellen te ontdekken dat:

 • we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst;
 • wij het zelf zijn op wie we gewacht hebben;
 • alle antwoorden op vragen die we hebben in onszelf te vinden zijn;
 • we goed zijn zoals we zijn.

Attitudinal Healing (AH) gaat over het helen van de eigen innerlijke houding. We werken in AH-groepen met de 12 principes en 10 richtlijnen van Attitudinal Healing om ons werkelijk te herinneren dat de kern van ons wezen liefde is (principe 1). De principes en richtlijnen zijn door Jerry Jampolsky opgeschreven en komen voort uit Een Cursus in Wonderen® (ECIW).

Voor een korte video-uitleg over Attitudinal Healing klik hier.

Vanuit deze instelling (attitude)

 • hebben we contact met mensen in het algemeen,
 • geven we informatie over Attitudinal Healing aan geïnteresseerden,
 • onderhouden we contact met Jerry Jampolsky (de grondlegger van AH), Diane Cirincione en AH International,
 • hebben we contacten met Centra voor AH wereldwijd,
 • verzorgen we facilitatortrainingen in binnen en buitenland,
 • verzorgen we op maat gemaakte trainingen/bijscholingen voor teams op het gebied van bijv. attitude, communicatie, samenwerking, feedback, enz.,
 • faciliteren we AH-groepen,
 • organiseren we een landelijke facilitatordag
 • verzorgen we bijscholing voor facilitators van groepen
 • en maakten we tot eind 2014 het tijdschrift …van hart tot hart…

  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Internationaal: Door de jaren heen zijn er hartelijke en behulpzame contacten gelegd met Centra voor AH en facilitators over de hele wereld. Bijvoorbeeld met Hiroko Mizushima die AH breed over Japan verspreidt, Kavita Kowshik in India die AH binnen gevangenismuren in Poona brengt.Trish Ellis in Hawaii, die jarenlang voor het International Network van AH werkte, en maandelijkse internetconferenties hield met facilitators wereldwijd. Zie haar ervaringen en die van Carolyn Smith met AH.

Uitreiking certificaten deelnemers facilitatortraining Douala, Kameroen.

Door deze contacten ontstaat er vraag naar trainingen & workshops op het gebied van AH. Het Nederlandse Centrum gaf die in Nederland, Croatië (Zagreb & Vukovar), België, Duitsland, Italië (Turijn), Frankrijk, USA en Kameroen (Douala).

AH-workshop in een huis voor gehandicapten in Douala, Kameroen

Ook zijn er regelmatig trainingsdeelnemers uit het buitenland. Bijvoorbeeld Kavita Muktidoot Kowshik uit India, Pieter Smit uit Zuid-Afrika, diverse deelnemers uit Italië, Duitsland, België, Frankrijk, Roemenië, Nigeria en Oostenrijk.

U kunt hier een fotoslideshow over workshops en training in Douala, Kameroen zien.

Els Thissen & Tasha Abdou in Douala – April 2011

Mail 20 maart 2012 van Tasha uit Kameroen: Your visit to Cameroon (in 2011) gave me the best time ever in my life and I consider it the turning point of my spiritual life. I cannot forget the day you told me, ‘Tasha, you are free’… Els if I can tell you, from that instant till today I am free indeed. Each time I think of that moment including all the other meetings we had after each training, I shed tears of joy and I just feel gratitude welling up my soul. Tasha

Pieter Smit uit Zuid-Afrika & Els Thissen bij de facilitatortraining 2011

Vrijwilligers: Zowel de (abonnementen) administratie, schrijven, productie-coördinatie & redactie van het tijdschrift, assistentie bij de trainingen, landelijke facilitatordag & het geven van trainingen in het buitenland, bestuur en Raad van Advies wordt tot nu toe door vrijwilligers gedaan.

Wij zijn dankbaar voor de vele kleine en soms grote donaties, vaak uit onverwachte hoek, waarmee we onze activiteiten kunnen financieren(zoals een training en workshops geven in landen zoals Kameroen, het tijdschrift maken). Wat we ook doen is erop vertrouwen dat de middelen er zijn als de bedoeling is om het gedachtegoed van AH via deze activiteiten aan te bieden. En tot nu toe is dat altijd zo gebleken.

We weten ons gesteund en gedragen door facilitators en deelnemers van groepen en allen die AH een warm hart toedragen. Daarnaast worden we gesteund door de leden van de Raad van Advies, waarvoor onze hartelijke dank!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Jampolsky Award 2002 for sustained excellence

In 2002 ontvangt de Stichting Centrum voor Attitudinal Healing de Jampolsky Award 2002 voor ‘sustained excellence’. Ze krijgt de prijs voor haar jarenlange inzet voor het uitdragen en verpreiden van het gedachtegoed door middel van facilitatortrainingen, workshops en het tijdschrift …van hart tot hart…, in binnen- en buitenland.

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

17 aug 2011 – Jerry Jampolsky & Diane Cirincione in Hilversum

Op deze dag ontmoetten 103 facilitators & deelnemers van groepen Jerry (1925) & Diane in Hilversum. ‘s-ochtend gaven beiden een lezing en gingen in op vragen. ‘s-Middags maakten ze deel uit van verschillende AH-groepen.

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

De ontwikkeling van de Stichting

… ruwweg verdeeld in een aantal perioden.

Periode 1991-1995: De Stichting is opgericht op 5 juli 1991 door Kees van Zijtveld, Willem Glaudemans, Darja Sikkel en Anneke Visser-Den Haring. Het Centrum was de eerste vijf jaar van haar bestaan gehuisvest in een pand in Hilversum, dat ‘om niet’ ter beschikking werd gesteld. In deze periode werden vijf facilitatortrainingen gegeven. De eerste in 1992 door Phoebe Lauren van het Center for Attitudinal Healing te Sausalito, Californië. De vier andere door Willem Glaudemans en Fred van der Burg. Totaal namen er 91 mensen deel aan deze facilitatortrainingen. Het aantal AH-groepen in het land lag in deze jaren tussen de vier en negen. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de oprichters en later aangevuld met anderen. Iedereen werkte op vrijwillige basis, er werd overlegd over de voortgang van de activiteiten en er kwam een AH-groep bijeen in het Centrum. Ook was er een ‘brainstormgroep’ die aangaf behoefte te hebben aan landelijk overleg met facilitators van AH-groepen en bijscholing. Deze punten zijn in de periode 1996-2001 gerealiseerd.

Periode 1996-2001: In februari 1996 eindigde het gebruik van het pand in Hilversum en werkte de Stichting vanaf dat moment vanuit Moorveld-Limburg. In dezelfde periode vond een bestuurswisseling plaats. Alle bestuursleden stelden hun zetel beschikbaar en de bestuursactiviteiten werden overgenomen door Els Thissen. In maart 1996 trad Anja van Aarle toe tot het bestuur, daarna volgden anderen. Ook nam Els Thissen het maken van het AH-Nieuws, de organisatorische- en financiële administratie over. Het geven van de facilitatortraining gebeurde samen met Minke Weggemans.

Het nieuwe bestuur heeft zich in 1996 bezig gehouden met het zich oriënteren op Attitudinal Healing in Nederland, inventariseren van de groepen, maken van een plan voor het aanbieden van Attitudinal Healing door middel van facilitatortrainingen en workshops & het ondersteunen van startende groepen. Er moesten verder oplossingen gevonden worden voor praktische kwesties zoals het onderbrengen van de activiteiten die tot eind 1995 in de vaste huisvesting van het Centrum konden worden aangeboden. Vanaf 1996 vinden de activiteiten in kloosters en conferentiecentra plaats.

Periode 2001-2014: Vanaf 2002 wordt de facilitatortraining in samenwerking met het Centrum voor Miracles-Studies gegeven. Tot en met 2014 hebben zo’n 600 mensen één of meerdere facilitatortrainingen gevolgd. Het aantal groepen in Nederland loopt in de loop der jaren op. In deze periode schommelt het aantal groepen in Nederland tussen de 50 en 60. Ze worden vaak bij facilitators thuis gehouden. Het tijdschrift …van hart tot hart… neemt de plaats van het AH-Nieuws in. Het 0-nummer verschijnt in november 2000 en het eerste echte nummer per 1 februari 2001. Per 31-12-2014 stopt het tijdschrift. De redactie gaat per 1-1-2015 bijna voltallig over naar het MIC-Magazine van Miracles in Contact.
Naast de gebruikelijke trainingen en groepen worden een aantal losse activiteiten aangeboden.

 • In april 2011 worden er een Facilitatortraining en diverse AH-workshops aangeboden voor lokale deelnemers in Douala – Kameroen en een optreden over AH op de Nationale Televisie van Kameroen in de studio’s in Yaoundé.
 • Op 17 augustus 2011 is er te Hilversum een bijeenkomst met Jerry Jampolsky & Diane Cirincione voor facilitators en deelnemers van AH-groepen – 103 deelnemers.
 • We verzorgen van een 2-tal bijeenkomsten in het kader van de Wiekentschool in Maastricht voor kinderen uit achterstandswijken (9-14 jaar) (in 2012).
 • De stichting verzorgt diverse (vrouwen) groepsbijeenkomsten voor Arabische Moslims en Christenen in en rond Bethlehem – West Bank (september 2013).
 • We verzorgen een dag-bijeenkomst voor kinderen en ouders van de Praktijkschool in Rotterdam (okt. 2013).

Periode 2014-heden:
Naast de gebruikelijke basistrainingen voor het faciliteren van groepen verzorgen we ook een aantal andere activiteiten.

 • Symposium op 1 november 2014 te Zutphen. Workshop in het kader van: ‘Wat wél werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik’
 • 4 oktober 2014 – Geleen. Dagbijeenkomst kennismaken met Attitudinal Healing
 • 16-21 september 2014 – San Francisco. Geven van 2 workshops & pannel-deelname aan Internationale AH-Conferentie en Préconferentie.
 • 6 december 2014 en 6 februari 2015 – Waalre. Dagbijeenkomsten Innerlijke vrede – wereldvrede
 • Van 13 t/m 20 mei 2015 gaven we een Facilitatortraining te Bethlehem (West-Bank) aan Nederlandse en Palestijnse deelnemers. De Palestijnse deelnemers namen gratis deel aan de training
 • Vertaling in het Nederlands van het AH-Programma ‘De Kracht van het Kiezen’ voor jeugd en volwassenen (2015).
 • 12 december 2015 – Themadag: Innerlijke vrede – wereldvrede te Geleen.
 • Aanbieden van het programma ‘De kracht van het kiezen’ op een ROC (2015) en aanpassen materiaal op basis van de bevindingen.
 • April 2016 – informatiebijeenkomsten over het programma ‘De kracht van het kiezen’.
 • Mei-Juni 2016 – Eerste training voor facilitators over ‘De Kracht van het Kiezen’.
 • Een training voor mei 2016 te Bethlehem stond gepland en hebben we afgezegd vanwege de gespannen situatie en gevechten in Bethlehem en de regio.

Eind 2016 verhuist de Stichting naar Epen. Daar is een vaste ruimte beschikbaar waar trainingen en workshops gegeven worden. Een digitale AH-nieuwsbrief krijgt vorm en wordt regelmatig rondgezonden.
In 2020 krijgen we wereldwijd te maken met Corona. Dat geeft een extra boost aan de ontwikkeling van online groepsbijeenkomsten. Inmiddels zijn er een aantal online groepen actief.
Er zijn nog steeds internationale contacten. Alle activiteiten die daaraan verbonden zijn worden door Corona geremd.

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Raad van Advies

 • Dr. Jerry Jampolsky († op 29 december 2020), grondlegger Attitudinal Healing, auteur, psychiater.
 • Dr. Diane Cirincione, auteur, psycholoog.
 • Dr. Willem Glaudemans, auteur, eindredacteur Nederlandse vertaling A Course in Miracles®.
 • Phoebe Lauren, auteur, jurist.
 • Irene van Lippe-Biesterfeld, auteur, begeleidster van veranderingsprocessen.
 • Fred Matser, co-initiator humanitaire en ecologische projecten.
 • Mr. Paul van Teeffelen, (oud) rechter.

Bestuur Stichting Centrum voor Attitudinal Healing

Op de foto, van links naar rechts:

Els Thissen, Anja van Aarle, Monique Zomer, Nida Zegers, Nicole Renet en Resie van den Booren

Share