Stichting Centrum voor Attitudinal Healing

Naam:
Stichting Centrum voor Attitudinal Healing. Opgericht 5 juli 1991 met als zetel Hilversum en heeft een ANBI status.

Doelstelling:
zoals genoemd in de statuten:

 • mensen te stimuleren in zichzelf hun innerlijke genezende kracht te ontplooien, onder meer door anderen te helpen, werkende vanuit het bewustzijn dat liefde de allesomvattende genezende kracht is;
 • centraal staan niet ziekte of sterven, maar de kwaliteit van het leven, ongeacht de omstandigheden waarin iemand verkeert;
 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Dat betekent dat we het gedachtegoed van Attitudinal Healing, vertaald in de 12 principes van AH en 10 richtlijnen voor het werken in groepen, willen aanreiken aan mensen die op zoek zijn naar innerlijke vrede. Dat doen we middels het aanbieden van facilitatortrainingen in binnen- en buitenland en het ondersteunen van deze facilitators. We zijn beschikbaar voor overleg en organiseren een landelijke facilitatordag. Daarnaast geven we een tijdschrift uit.

Beleidsplan van de Stichting:
Beleidsplan Stg AH 2022-2027 in PDF
Beleidsplan Stg AH 2016-2021 in PDF
Beleidsplan Stg AH 2011-2015 in PDF

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Op de website zijn de reeds verschenen nummers van het tijdschriften en korte verslagen van afgeronde en voorgenomen activiteiten te vinden.

Activiteitenverslag

Fiscaal Nummer:
8017.94.304

KvK:
41194138

Contactgegevens:
Postadres
:
Stichting Centrum voor Attitudinal Healing
Krekelstraat 6
NL-6285 AR Epen

Telefoon:
+31 (0)43 3647987

E-mail:
attitudinalhealing@vanharttothart.org

Bestuur Stichting Centrum voor Attitudinal Healing (onbezoldigd)

 • Anja van Aarle
 • Els Thissen
 • Marieke Westerhof
 • Monique Zomer
 • Nida Zegers
 • Nicole Renet
 • Resie van den Booren

Oud Bestuursleden

 • Rita Hermans (2012-2020)
 • Emilia van Leent (2002-2016)
 • Beppie Cloo (2000-2016)
 • Marianne Cuijpers
 • Jo Heuts
 • Claire Fangman (Overleden)
 • Marie-Therésè Bergmans (Overleden)
 • Willem Glaudemans
 • Riet van Vledder-Hoogland (Overleden)
 • Kees van Zijtveld
 • Darja Sikkel
 • Anneke Visser-Den Haring

Raad van Advies (onbezoldigd)

 • Dr. Jerry Jampolsky, grondlegger Attitudinal Healing, auteur, psychiater (overleden 29 december 2020).
 • Dr. Diane Cirincione, auteur, psycholoog.
 • Dr. Willem Glaudemans, auteur, eindredacteur Nederlandse vertaling A Course in Miracles®.
 • Prof. Dr. Jan P. Hogendijk, wiskundige.
 • Phoebe Lauren, auteur, jurist.
 • Irene van Lippe-Biesterfeld, auteur, begeleidster van veranderingsprocessen.
 • Fred Matser, co-initiator humanitaire en ecologische projecten.
 • Mr. Paul van Teeffelen, (oud) rechter.

Financiële verantwoording

Share